Julia Zasada

Julia Zasada ukończyła w 2019 roku kierunek Architektura w języku angielskim na Politechnice Poznańskiej z wyróżnieniem summa cum laude. Po odbytych stypendiach na zagranicznych uczelniach: Universitat Politècnica de València oraz Politecnico di Bari, jeszcze w czasie studiów rozpoczęła pracę w międzynarodowym biurze Fernando Menis, by niedługo potem współpracować przy zwycięskim projekcie pawilonu hiszpańskiego na Biennale di Archittetura di Venezia 2021. Obecnie mieszka w Luksemburgu i pracuje nad projektami z zakresu architektury dedykowanej seniorom.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE