Magdalena Czopka

Magdalena Czopka — absolwentka Politechniki Gdańskiej na Wydziale i kierunku Architektura. Dwa pierwsze lata studiów inżynierskich odbyła na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a następnie przeniosła się na Politechnikę Gdańską, gdzie obroniła tytuł inżyniera i magistra. W trakcie trwania studiów brała udział w licznych konkursach architektonicznych.

Jej praca magisterska — Modułowy system ośrodków dla osób z zespołem Downa i niepełnosprawnościami intelektualnymi zdobył nagrodę prezydenta miasta Gdańska za najlepszy dyplom 2022 roku.

Obecnie pracuje w pracowni architektonicznej CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS w Brnie na stanowisku młodszego architekta. W życiu prywatnym interesuje się malarstwem, żeglarstwem, wspinaczką górską, psychologią oraz graniem na gitarze.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE