Marcin Osak

Marcin Osak studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pierwszy stopień studiów zakończył pracą inżynierską wykonaną pod kierunkiem dr Ady Kwiatkowskiej. Praca dotyczyła dopasowania szkoły do potrzeb dzieci z zaburzeniami układu nerwowego. Studia magisterskie rozpoczął na Technische Universiteit Delft, gdzie swoją uwagę koncentruje na miastach połączonych z dużymi portami morskimi (Hamburg, Gdańsk, Rotterdam). Obecnie przygotowuje pracę dyplomową na ostatnim roku studiów. Od 2017 roku wspólnie z Olgą Gumienną rozwija architektoniczne koncepcje projektowe. W 2018 roku za projekt Muzeum Hebraizmu w Pradze otrzymali wyróżnienie w międzynarodowym konkursie studenckim. Doświadczenie zdobywał między innymi w biurze OVO Grąbczewscy Architekci oraz innych pracowniach w Polsce.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE