Marta Rachwol

Absolwentka studiów BArch na University of Westminster w Londynie, na kierunku Architektura. Otrzymała wyróżnienie od Fabrication Lab London za model konstrukcyjny budynku Centrum Pompidou wykonany techniką laserową w 2016 roku. Laureatka Złotego Stypendium przyznanego przez University of Westminster za dokonania naukowe, oraz beneficjentka 125 Fund przyznanego przez Quentin Hogg Trust na drugim roku studiów, za projekt dotyczący samorozwoju.

Podczas studiów miała okazję poszerzać horyzonty w biurze Wright&Wright, brać udział w programie mentoringowym RIBA w UK. Od końca studiów pracuje w Pradze jako Junior Architect, realizując międzynarodowe projekty.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE