Mateusz Klimek

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, architekt z zamiłowania. Już jako student zdobywał doświadczenie zawodowe, jego prace studenckie i konkursowe zdobywały wyróżnienie, publikował także artykuły w prasie branżowej. Pracę zawodową dzieli między miasto rodzinne Turek i Zieloną Górę, w której mieszka.
Od 2018 roku posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

INSPIRACJE
HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego
Guardian Sun® – nowa gama wysokiej jakości szkieł dla jeszcze wyższego całorocznego komfortu użytkowników domów
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp