Nina Kempa

Nina Kempa — Ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2019 roku. Obroniła pracę dyplomową pt.: Architektura sepulkralna. Obiekt wielofunkcyjny na cmentarzu parafialnym w Katowicach pod kierunkiem Pawła Grodzickiego.
Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademicki 2018/19 i Konkursu Architektury Ceglanej 2020 (I miejsce). Obroniony dyplom inżynierski został zakwalifikowany przez Komisję Dziekańską na Wydziale Architektury do udziału w wystawie najciekawszych prac dyplomowych obronionych w 2019 roku.
Podczas studiów swoje doświadczenie zawodowe zbierała w biurach architektonicznych w Warszawie.
We wrześniu 2020 roku rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Architektury TU Delft.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE