Paweł Gala

Wychował się w Skierniewicach, gdzie uczęszczał do liceum. W tym samym czasie uczył się rysunku w warszawskiej pracowni „Moduł”. W 2019 roku uzyskał tytuł inżyniera architekta na Politechnice Poznańskiej, broniąc projekt budynku biurowca niemal zeroenergetycznego. Podczas studiów brał udział w licznych konferencjach, warsztatach i wystawach. Student drugiego stopnia Architektury na Politechnice Poznańskiej, obecnie przebywający we Włoszech na Politecnico di Milano (Polo Territoriale di Mantova) w ramach wymiany studenckiej, gdzie w zespole studentów uczelni współpracuje przy projektach inwentaryzacji budynków historycznych, wykorzystując metodę fotogrametrii i laser scanningu. Amator sportów zimowych, siatkówki plażowej oraz biegania.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE