Sara Krzysztyniak

Studentka studiów magisterskich na Politechnice Warszawskiej, absolwentka studiów inżynierskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę inżynierską pt. „Założenie pałacowo –parkowe w Charzewicach. Adaptacja wieży mieszkalnej, powozowni oraz budynków gospodarczych na winiarnię.” opracowaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Arch. Andrzeja Kadłuczki oraz dr inż. Arch. Barbary Zin obroniła w lutym 2020 roku.

Przedmiotem moich zainteresowań są działania związane z konserwacją zabytków, potencjonalną adaptacją, architekturą środowiskową. Doświadczenie zdobywałam podczas pracy w biurach architektonicznych oraz pracowniach wnętrzarskich, obecnie zajmuję się projektowaniem form przemysłowych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE