Weronika Gielo

Absolwentka I stopnia kierunku architektury krajobrazu Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

Absolwentka I i II stopnia architektury i urbanistyki na wydziale architektury Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE