Weronika Klaus

Studentka II stopnia architektury na Politechnice Gdańskiej. W 2021 roku zdobyła tytuł inżynierski. Obecnie odbywa staż w duńskiej pracowni Arkitema w Aarhus.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE