Zuzanna Nowakowska

Ukończyłam studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie kontynuuję naukę na studiach magisterskich. Brałam udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ w Czechach. Moim obszarem zainteresowań jest tradycyjna architektura regionalna Polski oraz współczesne zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych pozyskiwanych z ziemi.

Prywatnie interesuję się muzyką, uczę się gry na pianinie oraz zajmowałam się projektowaniem graficznym. Lubię odkrywać różne tradycyjne techniki rysunkowe i graficzne.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE