Iga Czaja

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej, gdzie była beneficjentką stypendium rektora. Zdobywała doświadczenie zawodowe w katowickim KWK Promes oraz trójmiejskim Roark Studio. Szczególnie interesuje ją architektura parametryczna. Od października rozpoczyna studia magisterskie na Politecnico di Milano.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
Prefabrykaty żelbetonowe dla budownictwa
ZIDA technologie dachów zielonych : zielone dachy, substraty dachowe
Zintegrowane rozwiązania NICE tworzące ekosystem inteligentnego domu