Julia Krukowska

Absolwentka studiów inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
obecnie podąża ścieżką uzyskiwania stopnia magistra architektury na tej samej
uczelni. Jej pasja do kształtowania przestrzeni architektonicznej wyraża się nie tylko
w praktyce projektowej, ale również w analizie kontekstu historycznego. Zasadniczą
zasadą jej podejścia jest empiryzm, jednak równocześnie dokładnie analizuje
wszystkie istotne czynniki wpływające na projekt. Poza architekturą, pasjonuje się
designem oraz literaturą.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE