Ksenia Makała

Absolwentka katowickiego liceum plastycznego, obecnie studentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury, kierunku: Architektura Wnętrz Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie studiuje na Wydziale Artystycznym. Studia na dwóch uczelniach pozwalają jej rozwijać swoje dwie pasje, jakimi są: architektura, oraz szeroko pojęta sztuka. Interesuje ją tematyka relacji człowiek-przestrzeń oraz projektowanie empatyczne.

Łączy działalność artystyczną z projektową, realizując projekty w zakresie: architektury, projektowania wnętrz i mebli, scenografii filmowej oraz teatralnej, działań interdyscyplinarnych oraz filmu. Interesuje ją przestrzeń i relacje w niej zachodzące, a także oddziaływanie miejskich aglomeracji na jednostkę i jej dobrostan. W swoich działaniach wykorzystuje materiały z odzysku. Interesuje ją projektowanie inkluzywne oraz ekologiczne.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE