Maja Górczak

Studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Wajdy w Warszawie.

okno zamknie się za 5