Mikołaj Kociołek

Mikołaj Kociołek jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W ramach stypendium Erasmus+ studiował na Universita degli Studi di Genova a następnie odbywał praktyki zawodowe w pracowni Groosman architecten w Rotterdamie. Podczas studiów inżynierskich był aktywnym członkiem studenckich kół naukowych antyRAMA i Rokoko gdzie współorganizował warsztaty skierowane do studentów wydziału architektury i zajmował się realizacją obiektów w kontekście historycznym.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE