Valeriia Rusnak

Edukacja: 2019-2023: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, kierunek architektura, I
stopień 2023-teraz: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, kierunek architektura, II
stopień
Zainteresowania: Robienie wizualizacji Modelowanie 3D Architektura Rośliny
Dodatkowe informacje: Doświadczenie w biurze architektonicznym AA architekci

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE