Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zabytkowy wieżowiec urośnie – ikona warszawskiego modernizmu zagrożona?

20 lipca '22

Wieżowiec dawnego Elektrimu, funkcjonujący także pod nazwą Intraco II, Oxford Tower i Ch8 urosnąć ma o kilka pięter. Dziś tworzy spójny wizualnie kompleks wraz z sąsiednim wieżowcem LiM. Czy rozbudowa i nadbudowa nie zniszczy oryginalnej wartości projektu?

wyżej i więcej

Widok wieżowca LiM i Intraco II

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Do warszawskiego ratusza wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy istniejącego budynku na zespół biurowy Oxford Towers z częścią handlowo-usługową z garażem podziemnym i infrastrukturą obsługującą oraz budowie nowego obiektu biurowego obok wraz z częścią handlową. Liczący dziś 140 metrów (do dachu) obiekt ma urosnąć do wysokości 180 metrów. Jego dotychczasowa funkcja biurowa miałby ulec zmianie na hotelową, co spowodowane może być między innymi odstającą od współczesnych standardów biurowych wysokością pomieszczeń.

ikony stylu międzynarodowego

Widok na kompleks wieżowców      Widok na Intraco II

fot. Masti, Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Wieżowiec przy Chałubińskiego 8 został wzniesiony w latach 1975-1978 na podstawie projektu zespołu pod przewodnictwem Jerzego Skrzypczaka. Wraz z sąsiednim Marriottem tworzy spójny kompleks odznaczający się dużymi wartościami architektonicznymi i historycznymi i będący jednym z bardziej udanych realizacji wpisujących się w styl międzynarodowy w Polsce. Teraz część tego zespołu ma zostać całkowicie przebudowana.

walka o nadbudowę

Pierwsze zapowiedzi inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego wieżowca i budowie w okolicy kolejnych pojawiły się dekadę temu. Na pokazywanych wówczas wizualizacjach widać było zupełnie przekształconą sylwetę budynku, do którego doklejono nowy obiekt. Ówczesną koncepcję przygotowało biuro Mateńko Architekci.

uchylony plan

MPZP - koncepcja planu

fot. UM Warszawa

Temat wrócił w 2017 roku wraz z przygotowanym przez miasto miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który pozwalał na dużą intensyfikację zabudowy w całej okolicy, między innymi budowę wieżowców w miejscu dawnego Liceum Hoffmanowej czy tzw. Nycz Tower. Planowana przez kurię warszawską inwestycja to zresztą jedyna część planu, która ostała się po uchyleniu go niemal w całości przez wojewodę.

zagrożony zabytek

Rotunda - wyburzanie

fot. Mariochom / Wikimedia Commons

Budynek od 2012 roku wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, oznacza to, że zmiany zaakceptować powinien konserwator zabytków. Jak udowadniają jednak kolejne warszawskie realizacje  Smyk czy Rotunda zabytkowa architektura i chroniące je w teorii prawo nie mają szans w zderzeniu z kapitałem i deweloperami, a miasto traci kolejne ważne świadectwa epoki. Czy nadbudowa wieżowca może odbyć się z poszanowaniem jego pierwotnego projektu? Siedem kondygnacji to dużo, zachwianie proporcji jest nieuniknione. Dużo większą szkodą będzie utracenie spójności z Marriottem. Zagadką jest też kształt planowanego nowego budynku biurowego obok, który może diametralnie zmienić odbiór całej okolicy.

Panorama

fot. Bartosz Morąg / Wikimedia Commons

 
Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE