Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zielony standard dla budownictwa krokiem do neutralności klimatycznej

30 września '21

Warszawa pracuje nad wytycznymi dla budownictwa, które mają przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta do 2050 roku. Wcześniej powstały już standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół.

Urzędnicy przystąpili do opracowywania zbioru zasad, który złoży się na Warszawski Standard Zielonego Budynku. Znajdą się w nim wymagania i wytyczne, które mają przybliżyć stolicę do neutralności klimatycznej, której osiągnięcie założono na 2050 rok. W prace nad dokumentem włączyli się też przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

zmniejszyć emisję

Służewski Dom Kultury

Służewski Dom Kultury (proj. WWAA + 137kilo

fot. Radek Kołakowski / Wikimedia Commons

Budownictwo i energetyka odpowiadają za około 83% emisji CO2. Znaczący udział w emisji mają budynki mieszkalne. Regulacje mają być wiążące dla projektantów i inwestorów nowych oraz modernizowanych miejskich obiektów, ale korzystać będą z nich mogli także inwestorzy prywatni. Nowy standard powinien być stosowany powszechnie, gdyż tylko w ten sposób warszawska polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej odniesie sukces.

odpowiedzialność i komfort

Panorama Warszawy

fot. E. Lach / UM Warszawa

Zielony standard będzie odpowiadał na wyzwania związane z efektywnością energetyczną budynków zaopatrzeniem w ciepło i klimatyzację, gospodarowaniem wodą i odpadami oraz wprowadzeniem elementów błękitno-zielonej infrastruktury. Kwestie klimatyczne zostaną uzupełnione o zadania związane z komfortem użytkowników. Określone będą normy jakości powietrza, komfortu cieplnego i dźwiękowego oraz ilości i jakości światła.

zachęty dla rowerzystów

Zielona Marszałkowska Zielona Marszałkowska

Zielona Marszałkowska

fot. E. Lach / UM Warszawa

Budynki realizowane w oparciu o nowe wytyczne mają być także zrównoważone pod względem transportowym. Wprowadzane będą rozwiązania wspierające podróże rowerem (odpowiednia liczba miejsc postojowych, zadaszone parkingi itp.) oraz transportem publicznym. Pojawią się w nim też zachęty do wprowadzania rozwiązań opartych na ekonomii współdzielenia.

dobre praktyki

Dostosowanie istniejących już budynków do wymagań Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku będzie rozłożone w czasie. Na początku prac nad wytycznymi analizowane są przede wszystkim istniejące systemy certyfikacji – BREEAM, DGNB czy WELL. Najlepsze polskie i zagraniczne praktyki mają pomóc w ustaleniu wymagań i wskaźników z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.  Na przełom października i listopada zaplanowano spotkania informacyjne. Urzędnicy planują, że dokument zostanie opracowany i przyjęty w połowie 2022 roku. Prace nad dokumentem wynikają z wytycznych Warszawskiego Panelu Klimatycznego, przeprowadzonego w 2020 roku.

standard dla szkół

Szkoła w Wilanowie

Szkoła Podstawowa nr 400 w Wilanowie (proj. Bujnowski Architekci), I Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy 2021  w kategorii budynków publicznych

fot. Piotr Krajewski / UM Warszawa

Podobny zestaw reguł i wymagań, choć uwzgledniający inne zagadnienia, powstał już dla warszawskich placówek oświatowych. W maju 2021 roku przyjęto Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy. Wysokiej jakości, dobrze zaprojektowane szkoły mają budować poczucie tożsamości, przynależności i dumy u swoich użytkowników, a także umożliwiać osiągnięcie lepszych wyników edukacyjnych. Architekturze edukacji poświęcona będzie tegoroczna edycja festiwalu Warszawa w budowie, która rusza 8 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE