Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

16 grudnia '21

10 grudnia ogłoszono w Dzienniku Ustaw zmianę rozporządzenia, na którą czekało wielu architektów. Pozwoli ona ograniczyć zbędną biurokrację związaną z projektem zagospodarowania terenu.

W dzienniku ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 roku zmieniające rozporządzenie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dotychczasowy paragraf w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju (dz. U. poz. 1609 z 2020 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego brzmiał następująco:

§ 15. 1. Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Najnowsze rozporządzenie (dz. U. poz. 2280 z 2021 r.) skreśla wyrazy „poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta”.

Obecny paragraf brzmi następująco:

§ 15. 1. Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii.

Co zmienia rozporządzenie?

Po wejściu w życie kopia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu nie będzie wymagała poświadczenia za zgodność z oryginałem przez projektanta. Projekt ten ma określać położenie działki w stosunku do sąsiednich terenów, wskazać jej granice, a także zawierać wszystkie najważniejsze informacje o projekcie.

Dotychczas projekt zagospodarowania można było wykonywać na kopii aktualnej mapy do celów projektowych. Po sporządzeniu projektu na skanie lub wersji cyfrowej mapy dokonywało się wydruku rysunku, a następnie projektant poświadczał za zgodność wydruku z oryginałem. Obecna procedura nie wymaga poświadczania za zgodność w przypadku kopii.

Rozporządzenie z dnia 10.12.2021 wchodzi w życie dwudziestego piątego grudnia bieżącego roku od opublikowania i jest dostępne w Dzienniku Ustaw.

 

Zobacz nowy dział A&B – Prawo w architekturze, w którym znajdziesz czytelne zapisy obowiązujących ustaw oraz opinie ekspertów i rzeczoznawców MPOIA.

 

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE