Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

5 kluczowych zagadnień zrównoważonego budownictwa

25 października '19


Zgłoszenia do 6. edycji konkursu LafargeHolcim Awards są przyjmowane do 25 lutego 2020 roku. Łączna wartość nagród pieniężnych to 2 miliony dolarów, a sam konkurs obejmuje zrównoważone projekty budowlane i koncepcje z dziedziny architektury, inżynierii, planowania przestrzennego, materiałoznawstwa, technologii budowlanej i dziedzin pokrewnych. Aby ocenić różnorodne zgłoszenia otrzymane w tym globalnym konkursie, Fundacja LafargeHolcim opracowała ramy pięciu „kluczowych zagadnień” dla zrównoważonego budownictwa. Obejmują one cele zrównoważonego rozwoju dotyczące wyników ekonomicznych, społecznych i ekologicznych — i są rozszerzone o wpływ kontekstowy i estetyczny charakterystyczny dla środowiska architektonicznego, a także wskaźnik innowacyjności i możliwości przenoszenia.

„Kluczowe zagadnienia” promują strategie poprawy środowiska architektonicznego. Są one wystarczająco szerokie, aby umożliwić pięciu niezależnym jury, złożonym z ekspertów w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, ocenę zgłoszeń i ich uszeregowanie w rankingu konkursu:

1. Ludzie — normy etyczne i integracja społeczna

Projekty muszą być zgodne z najwyższymi standardami etycznymi i promować włączenie społeczne na wszystkich etapach budowy, od planowania i budowy do użytkowania i obsługi, w celu zapewnienia trwałego, pozytywnego wpływu na społeczności. Zgłoszone projekty muszą wykazać, w jaki sposób wzmacniają zbiorowości i przyczyniają się do stworzenia przystępnego cenowo i sprzyjającego włączeniu społecznemu środowiska życia.

2. Postęp — innowacyjność i możliwość przenoszenia

Projekty muszą wykazywać innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju, rozszerzając granice stosowanych praktyk i badając nowe granice dyscyplinarne. Przełomowe odkrycia wyznaczające trendy muszą być możliwe do przeniesienia na wiele innych zastosowań. Zastosowane materiały powinny nadawać się do recyklingu i powinny być zintegrowane z gospodarką obiegu zamkniętego. Należy unikać wytwarzania odpadów w całym cyklu użytkowania budowli.

3. Planeta — zasoby i efektywność środowiskowa

Projekty muszą charakteryzować się rozsądnym wykorzystaniem i zarządzaniem zasobami naturalnymi przez cały cykl życia. Integralną częścią filozofii projektowania powinno być rozwiązywanie długofalowych problemów środowiskowych, zwłaszcza w zakresie zapasów i przepływu materiałów, wody i energii.

4. Dobrobyt — Rentowność ekonomiczna i kompatybilność

Projekty muszą być ekonomicznie wykonalne i zdolne do zapewnienia finansowania — zarówno ze źródeł publicznych, komercyjnych, jak i koncesyjnych — przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko. W celu uniknięcia marnotrawstwa zasobów materialnych i ograniczenia emisji CO2, należy promować oszczędność środków wykorzystywanych w budownictwie. Budownictwo musi być zgodne z logiką gospodarki obiegu zamkniętego.

5. Lokalizacja — oddziaływanie kontekstowe i estetyczne

Projekty muszą charakteryzować się wysokim standardem jakości architektonicznej jako przeważającej formy ekspresji kulturowej. Przestrzeń, forma i oddziaływanie estetyczne mają najwyższe znaczenie, w związku z czym materialna manifestacja projektu musi wnieść pozytywny i trwały wkład do środowiska fizycznego, ludzkiego i kulturowego.
Weź udział w konkursie LafargeHolcim Awards.


Główna kategoria nagród jest otwarta dla projektów budownictwa zrównoważonego znajdujących się na zaawansowanym etapie projektowania, z dużym prawdopodobieństwem realizacji. Budowa/produkcja nie może rozpocząć się przed 1 stycznia 2019 roku. Kategoria Nagrody Next Generation poszukuje wizjonerskich koncepcji projektowych i odważnych pomysłów znajdujących się na wstępnym etapie projektowania (w tym studiów projektowych i prac badawczych). Aby wziąć udział w tej kategorii, autorzy nie mogą być starsi niż 30 lat. Studenci i młodzi profesjonaliści są zaproszeni do wzięcia udziału w kategorii głównej konkursu zgłaszając projekty, które osiągnęły zaawansowany etap projektowania.

www.lafargeholcim-awards.org

 

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE