PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Aplikacja Multibim SUN, czyli wygodne, intuicyjne narzędzie do analiz nasłonecznienia

11 lutego '22

Multibim SUN to wyspecjalizowana aplikacja rozszerzająca możliwości Archicada
Z cyklu „Narzędzia do projektowania, modelowania, renderowania – Przegląd 22”

 

Pośród licznych parametrów, jakie musi wziąć pod uwagę zespół tworzący projekt, jest nasłonecznienie pomieszczeń. Jego odpowiedni poziom jest nie tylko niezwykle ważny z punktu widzenia przyszłych użytkowników, ale i stanowi wymóg prawny. Multibim SUN to narzędzie wspierające architektów w podejmowaniu trafnych decyzji projektowych, pozwalające w efektywny sposób dokonać analizy parametru nasłonecznienia. Może być wykorzystywane zarówno dla budynków projektowanych, jak i dla tych z otoczenia.

Hotel InteContinental w Warszawie - przykład formy architektonicznej ukształtowanej przez wymagania techniczne dotyczące zacieniania.

Hotel InteContinental w Warszawie - przykład formy architektonicznej ukształtowanej przez wymagania techniczne dotyczące zacieniania.

© Google Maps

Choć trudno w to uwierzyć, bo ostatnie dekady to prawdziwy przełom w metodach projektowania, a modelowanie 3D staje się powoli normą, wiele analiz nasłonecznienia wciąż odbywa się w oparciu, o pamiętającą deski kreślarskie, tak zwaną Linijkę Słońca Twardowskiego. Metodę nie tylko przestarzałą, archaiczną wręcz, ale także praco i czasochłonną.
O dziwo, nie są tu w pełni pomocne nawet nowoczesne narzędzia projektowe jak Archicad. Choć mają stosowne moduły modelujące działanie słońca i to z pełnym uwzględnieniem jego położenia na nieboskłonie dla danej lokalizacji i daty, to i tak większość pracy wciąż musi wykonać projektant. Zaimplementowana funkcja co prawda pozwala na stworzenie odpowiedniej animacji, ale ich późniejszą analizę i interpretację wciąż musi wykonać człowiek. Jest to nadal zajęcie czasochłonne i w żaden sposób niepodlegające automatyzacji. Zdarza się też, że taka analiza jest obarczona błędem.
Tymczasem Multibim SUN jest wyspecjalizowaną aplikacją rozszerzającą możliwości Archicada. Po instalacji program w pełni integruje się ze środowiskiem Archicada i w oparciu o natywny model słońca automatycznie wykonuje precyzyjną analizę nasłonecznienia.

Ustawienia słońca w Archicadzie mogą być definiowane parametrycznie, bądź automatycznie dla określonej daty i czasu w lokalizacji projektu.

Ustawienia słońca w Archicadzie mogą być definiowane parametrycznie, bądź automatycznie dla określonej daty i czasu w lokalizacji projektu.

© MULTIBIM

Działanie Multibim SUN

Moduł sprawdza nasłonecznienie we wskazanych przez użytkownika oknach w dniach równonocy wiosennej i jesiennej (daty mogą być precyzyjnie określone) i w oparciu o uzyskane wyniki generuje raport. Jego prezentacja możliwa jest zarówno w formie liczbowej (z dokładnością do jednej minuty), jak i graficznej, na rzutach i w oknie 3D. Dostarczany z aplikacją zestaw atrybutów pozwala uzyskiwać czytelne wizualizacje nasłonecznienia oparte o kolorową, intuicyjną skalę.
Sam pomiar nasłonecznienia w Multibim SUN może odbywać się w oparciu o jedną z wybranych przez użytkownika metod. Pierwszą jest pomiar podstawowy nasłonecznienia bazujący na punkcie środkowym okna. Druga, bardziej dokładna metoda, to pomiar matrycowy uwzględniający punkty skrajne szklenia. W przypadku drugiej metody, użytkownik może precyzyjnie określić szerokość ram okiennych, dzięki czemu uzyskane wyniki są bardzo dokładne.
Już ten zestaw funkcji bardzo ułatwia i automatyzuje analizy, tym bardziej, że dokonują się one właściwie automatycznie, przez co pozwalają uczynić proces projektowy jeszcze bardziej efektywnym. Ale to nie wszystko co oferuje Multibim SUN.

Przykładowy arkusz dokumentacji zawierający zestawienie, widok perspektywiczny pokolorowany według czasu nasłonecznienia poszczególnych okien oraz legendę.

Przykładowy arkusz dokumentacji zawierający zestawienie, widok perspektywiczny pokolorowany według czasu nasłonecznienia poszczególnych okien oraz legendę.

© MULTIBIM

Dodatkowe właściwości obiektu

Kolejną istotną funkcjonalnością Multibim SUN jest automatyczne poszerzenie zestawu właściwości opisującego okno jako obiekt. Program samorzutnie dodaje właściwości czasu nasłonecznienia, a następnie przypisuje im liczbowe wartości w minutach. Jest to czas wynikający z cyfrowych wyliczeń i stanowiący długość ekspozycji słonecznej danego okna w dniach równonocy. Wartości te mogą być później wykorzystywane do innych celów i analiz.

Analiza otoczenia

Oczywiście analizy można dokonywać nie tylko na modelu projektowanego budynku, ale i na budynkach z bezpośredniego otoczenia. Pozwala to sprawnie i prawidłowo przewidzieć, jak inwestycja wpłynie na nasłonecznienie już istniejącej tkanki miejskiej. W czasach coraz gęstszej zabudowy ma to kolosalne znaczenie. Wszak nowo powstała inwestycja nie może mieć negatywnego wpływu na spełnienie warunków technicznych przez budynki sąsiednie. Jest to jasny wymóg prawny i musi być brany pod uwagę podczas procesu inwestycyjnego.

Ustawienia lokalizacji Archicada pozwalają określić precyzyjne dane długości i szerokości geograficznej projektu, jak również kierunek północny, dzięki czemu uzyskujemy precyzyjną trasę wędrówki słońca po nieboskłonie.

Ustawienia lokalizacji Archicada pozwalają określić precyzyjne dane długości i szerokości geograficznej projektu, jak również kierunek północny, dzięki czemu uzyskujemy precyzyjną trasę wędrówki słońca po nieboskłonie.

© MULTIBIM

Multibim Sun - podsumowanie

Aplikacja Multibim SUN to wygodne, intuicyjne narzędzie do analiz nasłonecznienia. Jego funkcjonalności doskonale wpisują się w obecne wymagania prawne, a równocześnie pozwalają na automatyzację i przyspieszenie tego etapu powstawania projektu. Multibim SUN pomaga nam architektom udźwignąć odpowiedzialne zadanie, jakim jest projektowanie budynków spełniających wymogi prawne w zakresie nasłonecznienia.

 

Więcej informacji na stronie firmy Multibim w portalu PdA.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE