77 STUDIO architektury

77 STUDIO architektury istnieje od 1999 roku i jest autorską pracownią architekta Pawła Naduka — absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
 
Pracownia ma doświadczenie w realizacji projektów z różnych dziedzin m.in.: budownictwa mieszkaniowego, rezydencji, budynków biurowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.
 
W swoim portfolio posiada projekty o różnym stopniu skomplikowania — od niskobudżetowych po ekskluzywne, naszpikowane wysokimi technologiami.
 
Dzięki uzyskanym akredytacjom PARP realizuje dokumentacje finansowane z funduszy PHARE Unii Europejskiej.
 
Firma posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Na stałe współpracuje z doświadczonymi pracowniami branżowymi, a także specjalistami takich dziedzin, jak: geodezja, geologia, technologia, nadzór inwestorski, melioracja, ochrona środowiska, pozyskiwanie środków unijnych.
 
Coraz szersze grono stałych klientów oraz projekty kolejnych inwestycji powierzanych firmie, stanowią najlepszą rekomendację i potwierdzają jakość świadczonych usług.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE