De-Spec

De-spec to nowojorska firma projektowa W/MBE, która prowadzi działalność w zakresie tworzenia przemyślanych, kontemplacyjnych domów, butików i projektów instytucjonalnych. Z powodzeniem tworzymy ramy i prowadzimy projektowanie kreatywnych i pięknych projektów poprzez proces subtrakcyjny, mając w swoim portfolio budynki mieszkalne, kamienice, apartamenty, domy naziemne, jak również przestrzenie handlowe i obywatelskie.

Założona w 2002 roku, nazwa firmy "de-spec" jest skrótem od terminu "de-speculative", który w tamtym czasie był obiektywną odpowiedzią na rosnący trend budownictwa spekulacyjnego, gdzie ogólny projekt jest stosowany do wszystkich projektów, a znaczenie projektowania zmieniło się w akumulację i dodawanie.

Z ponad dwudziestoletnią praktyką, wczesne projekty de-spec obejmują projektowanie domów od podstaw w East Hamptons, w Nowym Jorku, do projektowania uznanych na całym świecie marek detalicznych wprowadzających się na rynek USA. Siedziba firmy mieści się w dzielnicy sztuki West Chelsea w Nowym Jorku, a ostatnio firma powiększyła się o biuro w Los Angeles w Kalifornii, realizując aktywne projekty w Kalifornii, Tennessee i Meksyku, a także w Nowym Jorku i Connecticut. De-spec posiada certyfikat W/MBE.


De-spec is a New York City-based W/MBE design firm leading the creation of thoughtful, contemplative homes, boutique shops and institutional projects. We successfully frame and lead the design of creative and beautiful projects through a subtractive process, with a portfolio of residential buildings, townhouses, apartments, ground-up homes, as well as retail and civic spaces workspaces.

Founded in 2002, the firm’s name “de-spec” is an abbreviation of the term ‘de-speculative,’ which at the time was objectively responding to the rising trend of speculative construction where generic design is applied to all projects and the meaning of design had morphed into accumulation and addition.

With over twenty years of practice, de-spec’s early projects range from Design of House ground up in East Hamptons, New York to designing internationally recognized retail brands launching USA. Headquartered in West Chelsea Art district of New York City, most recently, the firm has expanded with an office in Los Angeles, California, with active projects in California, Tennessee and Mexico as well as New York and Connecticut. De-spec is a certified W/MBE

Produkty dla Domu – artykuły

INSPIRACJE