Angelika Andrzejewska

Jestem architektką. Studia magisterskie w Warszawie (Wydział Architektury PW) ukończyłam w 2020 roku. Podczas mojej edukacji architektonicznej studiowałam również na Politecnico di Milano w Mediolanie, Włochy (6 miesięcy) oraz na Sapienza Universita di Roma w Rzymie, Włochy (6 miesięcy) w ramach unijnego programu wymiany studentów na szkolenia (Erasmus).

W trakcie studiów miałam okazję pracować zarówno jako architektka, jak i projektantka wnętrz. Moim ostatnim stanowiskiem w Polsce było stanowisko architektki w Architektonicznej Pracowni Projektowej DiM'84 w Warszawie, gdzie byłam odpowiedzialna za tworzenie projektów koncepcyjnych budynków komercyjnych i użyteczności publicznej o charakterze mieszanym.

Obecnie mieszkam w Nowym Jorku, pracując jako młodsza architektka w De-Spec — firmie architektoniczo-projektowej. Jestem również członkinią AIA New York oraz SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich). Moja praca została ostatnio wyróżniona w Parsons New School of Design jako Impact Entrepreneurship Mentor.

Jestem bardzo kreatywną, pełną pasji i pozytywnych emocji osobą. Moje osobiste podejście do każdego zadania jest bardzo precyzyjne i skrupulatne. Lubię nowe wyzwania, które pozwalają mi rozwijać moje osobiste i zawodowe umiejętności, co ostatecznie doprowadzi mnie do zostania w pełni profesjonalnym architektem.I am an architect based in Warsaw, Poland, graduated with a master's degree in 2020. During my architectural education I also studied at Politecnico di Milano in Milan, Italy (6 months) and at Sapienza Universita di Roma in Rome, Italy (6 months) as a part of EU students' exchange programme for training (Erasmus).

Along my studies I had a chance to work as an architect, as well as an interior designer. My recent position in Poland was a position of architect at DiM'84 Architectural Design Studio in Warsaw, where I was in charge of creating concept designs for commercial and mixed-used public buildings.

I'm currently based in New York City, working as a junior architect in an architectural and design firm. I'm also an AIA New York member as well as a member of SARP (The Association of Polish Architects). My work was recent highlighted in Parsons New School of Design as an Impact Entrepreneurship Mentor.

I am a very creative, passionate and positive person. My personal approach to every task is very precise and meticulous. I enjoy new challenges that allow me to develop my personal and professional skills, which will ultimately lead me to become a fully professional architect.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE