trabendo.

Pracownia architektoniczna założona w 2008 roku w Poznaniu przez Łukasza Nowaka oraz Katarzynę Stawarz.

Łukasz Nowak — architekt, autor projektów teatralnych i scenograficznych w Polsce i za granicą (współpracował m.in. z Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatrem Muzycznym w Lublinie, The New Theatre w Dublinie), współautor projektu przebudowy i autor projektu wnętrz Malarni Teatru Polskiego w Poznaniu, autor projektu nadbudowy budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu. Studiował na Wydziale Architektury INSA Strasbourg (Francja), a dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej wykonał pod kierunkiem Jerzego Gurawskiego w 2006 roku.

Katarzyna Stawarz-Nowak — architektka, autorka projektów wnętrz komercyjnych oraz prywatnych,od 2008 roku, wspólnie z Łukaszem Nowakiem, tworzy pracownię architektoniczną trabendo. aAutorka projektu wnętrz Malarni Teatru Polskiego w Poznaniu, poznańskich kawiarni 239 oraz UNO.
Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej wykonanła pod kierunkiem
dr hab. Ewy Pruszewicz-Sipińskiej w 2007 roku.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE