YONO architecture

YONO architecture jest autorską pracownią projektową, na której czele stoi Sebastian Marach. Pracownia specjalizuje się w architekturze oraz architekturze wnętrz. Projekty YONO architecture charakteryzują funkcjonalność rozwiązań, czystość formy i prostota uzyskiwana dzięki zestawieniu najwyższej jakości materiałów z dopracowanymi detalami.
Pracownia YONO architecture wykonuje zarówno projekty budowlanowykonawcze, jak i świadczy usługi obsługi formalnoprawnej projektów i inwestycji. Współpracę rozpoczyna analiza nieruchomości, otoczenia, istniejących mediów, zlecenie pomiarów geodezyjnych oraz rozpoznanie warunków gruntowych. Następnie projektanci wspólnie z klientem formułują program funkcjonalny i estetykę obiektu, aby w oparciu o dokonane analizy przygotować projekt koncepcyjny złożony z rzutów, przekrojów, prezentacji bryły 3D oraz wizualizacji. W dalszej kolejności opracowywany jest projekt budowlanowykonawczy. Proces kończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu, a następnie rozpoczęciem robót budowlanych.

Architektura & Biznes – artykuły

Produkty dla Domu – artykuły

INSPIRACJE