Atelier Entropic

Entropic to pracownia architektoniczna zaangażowana w kształtowanie środowiska zbudowanego, projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, skupiająca się na komforcie życia, współczesnych wyzwaniach i innowacjach. Multidyscyplinarny zespół pracowni tworzą architekci, urbaniści i inżynierowie.

Tydzień z Archicad 25 w Multibim
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta