Atelier Entropic

Entropic to pracownia architektoniczna zaangażowana w kształtowanie środowiska zbudowanego, projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, skupiająca się na komforcie życia, współczesnych wyzwaniach i innowacjach. Multidyscyplinarny zespół pracowni tworzą architekci, urbaniści i inżynierowie.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
FAKRO Innoview