Hubert Trammer

Architekt, uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu. Sędzia konkursów architektonicznych. Ekspert nominujący do edycji 2015, 2019 i 2022 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Współlaureat konkursów architektonicznych w zespole pracowni Archigrest i Toposcape. Współpracował między innymi z: Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Fundacją Twórców Architektury, Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury OSSA, Urzędem Miasta Lublin, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Miejskim Wrocławia, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie, a także Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Wydziałami Architektury Politechnik Warszawskiej i Białostockiej oraz Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE