Małgorzata Hanzl

Dr hab. inż. arch., adiunkt w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego i Rewitalizacji w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Tytuł magistry w dziedzinie architektury i urbanistyki uzyskała w Politechnice Łódzkiej dzięki pracy magisterskiej obronionej w Ecole d”Architecture de Lyon we Francji. Tytuł doktory nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki uzyskała w Politechnice Łódzkiej, a doktory habilitowanej w Politechnice Warszawskiej. Wykłada projektowanie i urbanistykę w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej na kierunku Architecture for the Society of Knowledge. W 2014 roku, w ramach stypendium Fulbrighta odbyła staż jako profesora wizytująca w SENSEable City Laboratory w Massachusetts Institute of Technology. Jej zainteresowania badawcze obejmują morfologię miejską i antropologię architektury, planowanie dla zrównoważonego rozwoju i adaptacji klimatycznej, współczesne procesy urbanizacyjne oraz planowanie strategiczne i partycypacyjne. Jest członkinią Rady Redakcyjnej czasopism Urban Morphology (International Society on Urban Form ISUF). Pełni również funkcję wiceprezeski ISUF Polska. Przez ostatnie trzy lata pełniła funkcję dyrektora ds. publikacji/wiceprezeski ds. publikacji w zarządzie ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), wcześniej była zaangażowana w prace komitetu naukowego tej organizacji. Jest autorką i współautorką licznych opracowań w dziedzinie projektowania i planowania urbanistycznego, a także przez wiele lat prowadziła działalność konsultacyjną i doradczą w tych dziedzinach.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE