NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Baid Pro. Twoje wsparcie w planowaniu i realizacji inwestycji

20 stycznia '23


Baid Pro jako platforma ułatwiająca współpracę pomiędzy interesariuszami w procesie budowlanym daje dostęp do tych samych danych każdemu.

W dzisiejszych czasach proces projektowy jest coraz bardziej skomplikowany. Wzrasta złożoność tworzonych obiektów i liczba stosowanych technologii. Rozwijają się również wymagania dotyczące dokumentacji, co mnoży liczbę uczestników procesu projektowego. Każda z grup interesariuszy, takich jak inwestorzy, klienci, inżynierowie czy konsultanci, posiada inne potrzeby, cele i styl pracy. Może to prowadzić do trudności w komunikacji i koordynacji prac projektowych. Jak można usprawnić oba te obszary i zadbać o efektywną współpracę?

Proces budowlany jest złożony i wymaga kolaboracji wielu podmiotów, takich jak architekci, inżynierowie, kontraktorzy i specjaliści od poszczególnych branż. Jednym z problemów, z jakim borykają się uczestnicy procesu budowlanego, jest trudna koordynacja pracy między wszystkimi interesariuszami.

Kooperacja z wieloma różnymi zespołami wiąże się z dużym nakładem czasu oraz pracy na komunikację i wymianę informacji. Każda z branż czy specjalizacji może wykorzystywać inne narzędzia, które niekoniecznie pozwalają na bezproblemowe dzielenie się danymi ze współpracownikami. Aktualizacja informacji projektowych może wymagać eksportu plików natywnych lub instalacji dodatkowego oprogramowania. Ma to na celu uzyskanie dostępu do narzędzi stosowanych przez innych członków zespołu. Oba te rozwiązania łączą się z niepotrzebnym nakładem pracy, a co za tym idzie generują zbędne koszty, także związane z licencjami i szkoleniami. Ten sposób wymiany informacji projektowych sprzyja także błędom, które pojawiają się w przypadku pomyłek i opóźnień w synchronizacji plików.

W projektach opartych o wymianę informacji kluczowym aspektem staje się zarządzanie i wymiana zasobów danych. Taką funkcjonalność umożliwia platforma Baid Pro – cyfrowy analityk modeli BIM, który zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji i analiz opartych na wymianie plików projektowych w formacie IFC dla całego zespołu. Z Baid Pro wymiana informacji nawet w bardzo licznych zespołach, jest znacznie prostsza.

Baid Pro

Baid Pro

© Baid Group

Baid Pro to internetowa platforma, która zapewnia swobodny dostęp do aktualnych danych pozyskanych z modeli BIM inwestycji. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia współpracę interesariuszy, bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania lub dostosowywania się do formatów plików stosowanych przez współpracowników.

Przejrzystość danych dostępnych na platformie Baid Pro jest zapewniana dzięki zastosowaniu natywnego modelu BIM i standardu wymiany danych IFC. Dane są automatycznie uaktualniane, co pozwala uniknąć konieczności przeglądania plików natywnych oraz ręcznego eksportowania danych. Jednocześnie wszyscy użytkownicy platformy mają pewność, że korzystają z obowiązującej wersji dokumentacji.

Platforma Baid Pro oferuje także dodatkowe analizy architektoniczne, finansowe oraz śledzenie KPI, których nie ma w plikach projektowych. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze planowanie i kontrolowanie projektu oraz skuteczniejsze jego zarządzanie.

Baid Pro

Baid Pro

© Baid Group

Analityk danych w BIM — Baid Pro — znacząco usprawnia (współ)pracę wszystkich uczestników procesu projektowego. Wsparcie wymiany informacji to tylko część tego, co potrafi ta internetowa platforma. Automatyczna agregacja i prezentacja danych ilościowych zapisywanych w modelach BIM zawiera także m.in.:

  • wgląd w parametry dla całego projektu, poszczególnych obiektów czy poziomów,
  • przegląd kart lokali komercyjnych,
  • analizę architektoniczną wskaźników efektywności budynków i parkingów,
  • analizę finansową inwestycji w wariancie sprzedaży i najmu,
  • porównywarkę wersji projektu,
  • weryfikację realizacji wskaźników inwestycji, a nawet więcej!

Baid Pro

Baid Pro

© Baid Group


Jesteś zainteresowany tym, jak Baid Pro może pomóc Ci oszczędzić czas, pieniądze i nerwy? Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach platformy tutaj lub od razu rozpocznij optymalizację swoich procesów, rejestrując się tutaj.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE