Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Co nam mówią certyfikaty? Raport o ekologicznej certyfikacji PLGBC

25 kwietnia '22

Czy w Polsce przybywa budynków z ekologicznymi certyfikatami? W których regionach przybywa ich najwięcej, a w których najmniej? Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologiczne PLGBC opracowało kolejną, już siódmą odsłonę raportu Zrównoważone certyfikowane budynki.

Dokument opublikowany został 22 kwietnia bieżącego roku. Nieprzypadkowo PLGBC wybrało Międzynarodowy Dzień ziemi. Zmiany klimatu wraz ze wszystkimi problemami, które już zaczynają się pojawiać, stanowią jeden z najważniejszych wyzwań dla ludzkości w XXI wieku. Zmniejszanie śladu węglowego będzie bezpośrednio związane z budownictwem, nie tyle, co w sekwestracji ekwiwalentu dwutlenku węgla, co w zmniejszaniu obciążenia dla środowiska przez lepszy dobór materiałów oraz wyższą efektywność energetyczną. Jak zmieniła się sytuacja względem poprzednich, trudnych lat? Czy nasza sytuacja się poprawia, czy utknęliśmy w martwym punkcie?

powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów

powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

najważniejsze wnioski

Raport przygotowany przez PLGBC opiera się na wielokryterialnej certyfikacji opartej o systemy takie jak: BREEAM, DGNB, GBS, GQE, LEED, WELL czy ZIELONY DOM. Dane wykorzystane w tej edycji raportu dotyczą okresu od marca 2021 roku do marca 2022 roku. Co wynika z raportu?

Najwięcej przybyło certyfikowanej powierzchni magazynowej — jej zasób powiększył się aż o cztery miliony metrów kwadratowych w ciągu roku. W ten sposób magazyny zdetronizowały biura, które królowały we wszystkich zestawieniach od początku rozpoczęcia certyfikacji wielokryterialnej w Polsce.

liczba certyfikowanych budynków

liczba certyfikowanych budynków

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC 

Największy spadek nowych certyfikacji w Polsce widoczny jest wśród obiektów handlowych. W okresie obejmującym przez raport pojawiły się tylko cztery nowe budynki handlowe. W szóstej odsłonie raportu liczba certyfikowanych obiektów handlu wynosiła czterdzieści pięć. Wynika to prawdopodobnie ze zmian nawyków konsumenckich, na które przede wszystkim wpłynęła trwająca od dwóch lat pandemia koronawirusa.

w dobrą stronę

Raport pokazuje dobry kierunek zmian. Ile wyniosła powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów? Ponad dwadzieścia osiem milionów sześćset tysięcy metrów kwadratowy. To wzrost o dwadzieścia cztery procent względem poprzedniego roku. Liczba certyfikowanych budynków osiągnęła prawie tysiąc czterysta.

podział branżowy certyfikowanych budynków

podział branżowy certyfikowanych budynków

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Najczęściej wybieranym certyfikatem jest BREEAM, który osiąga osiemdziesiąt jeden procent udziału w rynku certyfikatów. Liczba tegorocznych certyfikacji BREEAM przekroczyła liczbę wszystkich certyfikatów w poprzednim roku. Drugim po BREEAM certyfikatem jest LEED, który stanowi szesnaście procent udziału w rynku. Pozostałe certyfikaty jak HQE, WELL, DGNB czy GBS oscylują w granicach jednego procenta.

powierzchnia użytkowa nowopowstających i isteniejących certyfikowanych obiektów

powierzchnia użytkowa nowopowstających i isteniejących certyfikowanych obiektów

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Biura, pomimo tendencji spadkowej, wciąż stanowią największy udział w certyfikowanych budynkach. Doganiają je magazyny i centra logistyczne. Delikatnie wzrósł również udział budownictwa mieszkaniowego. Szkoły wraz z hotelami stanowią marginalny element.

budynki certyfikowane na tle niecertyfikowanych

Obiekty certyfikowane dominują w kategorii powierzchni biurowej. Ich udział w stosunku do nowoczesnej powierzchni biurowej wynosi aż osiemdziesiąt siedem procent. W przypadku powierzchni magazynowej jest to czterdzieści jeden procent. Lepiej prezentuje się stosunek certyfikowanych budynków do niecertyfikowanych w przypadku powierzchni handlowych, to aż pięćdziesiąt cztery procent.

Raport można przeczytać na stronie PLGBC (zobacz tutaj).

dominującym regionem w ekologicznej certyfikacji jest województwo Mazowieckie

dominującym regionem w ekologicznej certyfikacji jest województwo Mazowieckie

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE