NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ciche schody z systemem Schöck Tronsole®

09 listopada '20

Tłumienie dźwięków we wnętrzach projektowanych obiektów


W trakcie projektowania i realizacji projektanci i inwestorzy kładą nacisk na zagadnienia związane z termiką projektowanych obiektów budowlanych. Często zlecane jest przeprowadzenie badań termowizyjnych, weryfikujących pod względem termicznym jakość wykonanego budynku. Wymagania akustyczne w projektowaniu i realizacji często bywały pomijane i schodziły na dalszy plan — nie były traktowane równoważnie z wymaganiami termicznymi. Normy akustyczne w Polsce nie były rygorystycznie egzekwowane. Nie było i dalej nie ma obowiązku wykonywania pomiarów akustycznych na etapie prac odbiorowych budynku. W obecnym czasie jednak zagadnienia związane z akustyką, a szczególnie ochrona przed hałasem i drganiami, nabrały szczególnego znaczenia.

Przy szybko rozwijającej się technologii materiałów budowlanych, lepszej jakości konstrukcji i coraz lepszej izolacji akustycznej przegród chroniących nas przed hałasem zewnętrznym, coraz częściej to hałasy wewnętrzne stają się źródłem zakłóceń. Odgłosy pochodzące z budynku przy niższym poziomie hałasu tła, są odbierane o wiele silniej niż wcześniej. Jest to jeden z powodów, dla których temat izolacji akustycznej staje się coraz ważniejszy, zarówno dla mieszkańców jak i dla inwestorów.

Szczególną uwagę projektanci powinni zwrócić na hałas generowany na klatkach schodowych, ponieważ w tym miejscu jest on częstym źródłem sporów. Pomijanie izolacyjności akustycznej często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, co może skutkować koniecznością wykonania trudnych i kosztownych napraw. Przeprowadzona naprawa nie zawsze doprowadzi konstrukcję klatki schodowej do parametrów akustycznych wymaganych przez Polskie Normy. Dlatego tak ważne jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej.

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej są uregulowane w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz PN-B-02151-3:2015. Norma określa dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych jaki może przedostać się do chronionego pomieszczenia. Przykładowo dla budynków wielorodzinnych i hoteli dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikający do mieszkań z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy, holi, podestów) nie może przekroczyć wartości L'nw<55dB.

 

Ciche schody
z systemem Schöck Tronsole®. Izolacja akustyczna wewnętrz budynków.

Ciche schody z systemem Schöck Tronsole®

© Schöck

Czym jest system Schöck Tronsole®?

System Schöck Tronsole® przeznaczony jest do tłumienia dźwięków uderzeniowych będących rodzajem dźwięków materiałowych powstających w wyniku pobudzenia do drgań elementu konstrukcji, na przykład spocznika lub biegu schodowego, podczas jego użytkowania. System Schöck Tronsole® wykonany został w oparciu o testy przeprowadzone zgodnie z zapisami normy DIN 7396, wszystkie elementy systemu posiadają Aprobaty ITB. System Schöck Tronsole® przeznaczony jest do tłumienia dźwięków uderzeniowych na każdych schodach. Schöck Tronsole® możemy zastosować zarówno na schodach monolitycznych jak i na prefabrykowanych.

Elementy systemu Schöck Tronsole®

Z uwagi na miejsce zastosowania:

  • typ T — element służący do oddzielenia akustycznego biegów schodów (monolitycznych/prefabrykowanych) od spocznika lub płyty stropowej;
  • typ F — element służący do oddzielenia akustycznego biegów prefabrykowanych od spoczników lub płyt stropowych;
  • typ Q — służy do oddzielenia akustycznego biegu schodów zabiegowych od ścian klatki schodowej;
  • typ Z — służy do oddzielenia spocznika monolitycznego/prefabrykowanego od ścian klatki schodowej;
  • typ B — służy do oddzielenia akustycznego schodów (monolitycznych/prefabrykowanych) od płyty fundamentowej/stropowej;
  • typ L — służy do wypełnienia szczelin bez mostków akustycznych pomiędzy biegiem/spocznikiem a ścianami klatki schodowej.

Kompletny system izolacji akustycznej

Optymalne wytłumienie dźwięków uderzeniowych jest skuteczne tylko wówczas, gdy zastosujemy kompletny system Schöck Tronsole®, uwzględniający wszystkie elementy i połączenia występujące na klatce schodowej. System izolacji akustycznej pozwala na oddzielenie schodów ze wszystkich stron, by wyeliminować wszystkie mostki akustyczne. Tylko zastosowanie pełnego systemu zagwarantuje nam spełnienie obowiązujących w Polsce wymagań normowych.

***

Coraz większa świadomość inwestorów i wykonawców w zakresie wymagań akustycznych stawianych elementom konstrukcji powoduje, że na polskim rynku budowlanym zagadnienia akustyczne coraz częściej są respektowane. Dla mieszkańców komfort akustyczny zapewnia odpowiednie warunki odpoczynku i regeneracji po pracowitym dniu. Dla deweloperów zapewnienie komfortu akustycznego powoduje wzrost wartości nieruchomości.

 

Więcej informacji na stronie firmy SCHÖCK Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE