Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Czy jesteśmy przygotowani na kryzysy wodne? Najnowszy raport WCI to podsumowuje!

21 października '22

Kwestia ochrony przed żywiołem, jakim mogą być powodzie odżyły wraz z sukcesem serialu Netflixa „Wielka Woda”. Jednocześnie gospodarka wodna pozostaje wciąż problemem, ale również szansą dla polskich miast — co doskonale pokazuje najnowszy, coroczny ranking Water City Index.

Zobacz tutaj — rozmowa na temat kongresu Woda — Miasto — Jakość Życia.

Water City Index 2022 to już czwarta odsłona rankingu wydawanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, Open Eyes Economy Summit, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Arcadis. Publikacja towarzyszy kongresowi Miasto – Woda – Jakość Życia. Celem rankingu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na sposób gospodarowania wodą — jak zmieniają się systemy zarządzania najważniejszym surowcem na świecie.

Struktura indeksów

struktura poszczególnych indeksów – na niej oparto ostateczne wyniki rankingu

© Water City Index 2022

Zróżnicowana metodyka

WCI został przygotowany dla trzech grup jednostek samorządowych: metropolii, miast na prawach powiatu i najludniejszych miast niebędących na prawach powiatu. Ranking składa się z czterech kategorii, które złożone zostały z piętnastu podkategorii. Dane do stworzenia raportu pobierane są z ponad czterdziestu zróżnicowanych źródeł.

Kategorie oceniane w rankingu

kategorie oceniane w rankingu

© Water City Index 2022

Każda kategoria obejmuję inny zakres. Życie dotyczy przede wszystkim koszty i warunki korzystania z wody dla mieszkańców miast. W skład kategorii wchodzi między innymi cena za m3 ścieków i wody, jakość infrastruktury czy jej gęstość.

Czynniki branę pod uwagę w kategorii życie

czynniki brane pod uwagę w kategorii życie

© Water City Index 2022

Kolejną kategorią jest zagrożenie. Tutaj wzięto przede wszystkim pod uwagę przygotowanie do kryzysu — reakcje na powódź, susze, ale również stopień przygotowania czy częstotliwość kryzysów.

Czynniki branę pod uwagę w kategorii zagrożenie

czynniki brane pod uwagę w kategorii zagrożenie

© Water City Index 2022

Równie istotnym czynnikiem była gospodarka i biznes. W tej kategorii wzięto pod uwagę cenę za m3 wody i ścieków dla przemysłu, liczbę i wielkość przedsiębiorstw wykorzystujących w procesie produkcji zasoby wody czy implementacji technologii OZE.

Czynniki branę pod uwagę w kategorii gospodarka i biznes

czynniki brane pod uwagę w kategorii gospodarka i biznes

© Water City Index 2022

Ostatnią kategorią była kultura i mieszkańcy. Tutaj wzięto pod uwagę przede wszystkim miastotwórczy charakter wody — wykorzystania nadbrzeży, powiązania zieleni I wody z systemem tras rekreacyjnych, powierzchnię terenów chronionych przez walory krajobrazowe, ale również nakłady na działania edukacyjne.

Czynniki branę pod uwagę w kategorii kultura i ludzie

czynniki brane pod uwagę w kategorii kultura i ludzie

© Water City Index 2022

Woda w metropolii

Metropolią, która ponownie otrzymała pierwsze miejsce, okazał się Gdańsk. Stolica województwa pomorskiego otrzymała maksymalną ocenę. Zaraz za nią uplasował się KrakówSzczecin. Spadek w tym roku zanotował przede wszystkim Wrocław i Bydgoszcz. Z metropoli najgorszy wynik uzyskała Łódź.

Ranking metropolii

ranking metropolii

© Water City Index 2022

Tymczasem w powiatach

Kolejną kategorią wziętą pod uwagę były miasta na prawach powiatu. W tym aspekcie pierwszą lokatę zajęło nadmorskie Świnioujście. Nadmorskie miasta, w pełni świadome zagrożeń, ale również możliwości, jakie niesie polityka wodna, przodowały w tej konkurencji. Na trzecim i czwartym miejscu znalazł się GdyniaSopot. Drugie miejsce otrzymał Rzeszów.

Ranking dla miast na prawach powiatu

ranking dla miast na prawach powiatu

© Water City Index 2022

małe miasta

Ranking został stworzony także dla miast, które nie są metropoliami lub na prawach powiatu. W tym przypadku pierwszą lokatę zajął Lubliniec, zaraz za nim KołobrzegMrągowo. W tej kategorii twórcy raportu nie zróżnicowali w prezentacji wyników podział na cztery kategorie.

Ranking dla miast średniej wielkości

ranking dla miast średniej wielkości (pozostałe miejsca dostępne do zobaczenia w galerii

© Water City Index 2022

dyskusja o wodzie jest wciąż potrzebna

Nie tylko serial Netflixa o powodzi 1997 roku powinien uświadomić nam o skali problemów, jakie może nieść woda. Pogłębiający się kryzys klimatyczny, wbrew opinii denialistów, niesie za sobą ryzyka takie jak cykliczne susze i powodzie. Miasta, jak wskazują autorzy, pomimo kryzysu środków finansowych nie powinny być kryzysem rozwoju. Należy dążyć do racjonalnej, rozumiejącej pojęcia miasta regeneratywnego gospodarki wodnej, która pozwoli zapobiegać negatywnym zjawiskom, również tym gospodarczym.

Cały raport dostępny na stronie OEES — Zobacz tutaj.

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE