Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!

Firma Daikin ujawnia przewodnik 4-etapowej dekarbonizacji naszych domów

19 maja '21

 

Daikin ujawnia czteroetapowy plan transformacji ogrzewania i chłodzenia w mieszkalnictwie dla bardziej ekologicznej Europy. Celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z budynków mieszkalnych poprzez zwiększenie do 40 procent udziału systemów ogrzewania i chłodzenia opartych na odnawialnych źródłach energii do roku 2030. Jest to zgodne z celem ograniczenia emisji dwutlenku węgla podniesionym z 40 do 55 procent do 2030 roku, jak zapisano 21 kwietnia br. w Europejskim prawie o klimacie.

kluczowa rola systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Większość budynków mieszkalnych ogrzewa się przestarzałymi systemami, często wykorzystującymi paliwa kopalne, takie jak węgiel i ropa naftowa. Europejskie zasoby budynków odpowiadają obecnie za około 36 procent całej emisji dwutlenku węgla w Unii. W niektórych krajach europejskich ogrzewanie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych przy użyciu pomp ciepła stało się standardem w nowych budynkach, a oferowany przez nie potencjał wymaga większej ekspozycji na wymianę. Ta obserwacja stoi w wyraźnym kontraście do podniesionego celu UE obniżenia emisji z 40 do 55 procent do roku 2030 w ostatnio podpisanym Europejskim prawie o klimacie.

Potrzebna jest jasna i przystępna strategia dekarbonizacji ogrzewania mieszkań, a technologie oparte na odnawialnych źródłach energii odgrywają zasadniczą rolę w kwestii osiągania nowych celów, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek wymiany. Firma Daikin przyjęła ambitne nowe cele i przejmuje inicjatywę występując z przewodnikiem czteroetapowej transformacji ogrzewania mieszkań — mówi Patrick Crombez, dyrektor generalny ds. Ogrzewania i odnawialnych źródeł energii w Daikin.

4 kroki dekarbonizacji ogrzewania w zastosowaniach mieszkaniowych

Podstawowym etapem tego nowego planu jest wzmocnienie nowych przepisów dotyczących wykorzystania energii. Daikin szacuje obecnie, że pompy ciepła mają już 50-procentowy udział w rynku sektora nowych budynków jednorodzinnych w Europie. Dlatego musi nastąpić zaostrzenie obecnych reguł, aby uczynić pompy ciepła standardem.

Drugi etap to zwiększenie tempa wymiany. Aby osiągnąć cele Europejskiego prawa o klimacie, konieczne jest podwojenie tempa wymiany z 1 do 2 procent do roku 2030. Dzięki zwiększeniu tempa wymiany, nastąpić ma zastępowanie starych systemów przez bardziej efektywne energetycznie nowe systemy, doprowadzając w sposób naturalny do redukcji emisji. Dlatego nowym wyzwaniem jest motywowanie obywateli UE do wybierania rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Obejmuje to potrzebę szerszego wyjaśnienia, że odnawialne systemy ogrzewania, takie jak pompy ciepła, są efektywnym, opłacalnym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Trzeci etap polega na wyeliminowaniu zachęt związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych. Osoby podejmujące decyzje polityczne powinny unikać czynników motywujących do stosowania paliw kopalnych. Obecnie bezpośrednie lub pośrednie zachęty sugerują przewagę korzyści stosowania kotłów olejowych lub gazowych w porównaniu z pompami ciepła. Są tańsze i bardziej dostępne, dlatego technologie oparte na odnawialnych źródłach energii również wymagają równych szans. Różnica pomiędzy obecnymi cenami energii elektrycznej i gazu w wielu krajach członkowskich jest zbyt duża, aby pompa ciepła była dostępna dla wszystkich obywateli UE.

Ostatni etap to spowodowanie, aby systemy ogrzewania wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych stały się standardem w programach wymiany. Daikin uważa, że pompy ciepła to najlepsze rozwiązanie. Naprawdę, są one coraz bardziej zdolne do uzyskiwania wysokich efektywności, nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych. Nadają się dlatego do zastosowania w każdego typu domu bądź mieszkaniu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania domu zapewnia obniżenie zużycia zanieczyszczających paliw kopalnych oraz emisji dwutlenku węgla.

potrzebne są wyraźne działania

Ambicją firmy Daikin jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla na skalę globalną do roku 2050. Te cztery etapy stanowią dzisiaj najbardziej skuteczną metodę dekarbonizacji ciepła w mieszkaniu i Daikin wzywa wszystkich interesariuszy, aby zakasali rękawy i przyłączyli się do tego ruchu. Firma Daikin przedstawia tę metodę, jako lider branży w dziedzinie ekologicznego ogrzewania.

W Daikin pracujemy codziennie nad tym, aby pomóc w urzeczywistnieniu tych czterech etapów. Technologia już jest, nasze inwestycje stanowią wsparcie. Dbamy, aby społeczność naszych instalatorów przyłączyła się do tego ruchu. Pompy ciepła są przyszłością na rynku wymian i naszym zadaniem jest przekonać o tym wszystkich interesariuszy. Wszystkie te oznaki wskazują, że musimy działać już teraz. Słowa już nie wystarczają, potrzebne są wyraźne działania. Jest to jedyny sposób, abyśmy mogli uczynić klimat Europy neutralnym do roku 2050 — podsumowuje Patrick Crombez.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE