Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Drewno w Architekturze 2018

15 listopada '18

W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową „Drewno w Architekturze”, a także otwarcie wystawy pokonkursowej.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA Jan Mikołuszko, przedstawiciele firmy Danwood SA, członkowie Rady Rozwoju WA, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Welc, Kierownik Oddziału Zagospodarowania Przestrzennego PUW Andrzej Ambrożko, Dyrektor Departamentu Urbanistyki UM w Białymstoku Agnieszka Rzosińska, Miejski Konserwator Zabytków Dariusz Stankiewicz, Prezes SARP Oddział Białystok Janusz Grycel, Prezes Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP Waldemar Jasiewicz, pracownicy i studenci.

Uroczystość uświetniły wykłady zaproszonych gości – Andrzeja Lechowskiego, Dyrektora Muzeum Podlaskiego oraz dr. hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka, prof. PB.

Opinia pokonkursowa

Okoliczności związane z konkursem, który ma ambicje być wydarzeniem cyklicznym i dotyczy prac dyplomowych, spowodowały, że opinia przyjęła na siebie wyjątkowe i odrębne zadania, dlatego jej treść została świadomie spolaryzowana:

 • jest surowa i obiektywna – aby pomóc w ustaleniach dotyczących organizacji przyszłych edycji i tym sposobem przyczynić się do rozwoju architektury drewnianej w Polsce, co pozwoli określić rolę, jaką może przyjąć na siebie konkurs; należy dodać, iż wyniki pokazują jak bardzo jest on potrzebny;
 • jest wyrozumiała i zachęcająca w odniesieniu się do studentów, ponieważ podjęli się tak trudnego zadania. Tu również należy się wyjaśnienie (tym razem nie tylko kierując się doświadczeniem wyniesionym z konkursu): jest to dziedzina architektury wyraźnie w Polsce zaniedbana.

W tej sytuacji przyjęto, że samo zidentyfikowanie problemów i wskazanie kierunku poszukiwań, stało się ważnym, choć dodatkowym, celem konkursu (wszak w konkursach chodzi przede wszystkim o nagrodzenie najlepszych prac). Trawestując ongiś popularne stwierdzenie McLuhana o środkach przekazu, które są przekazem, można powiedzieć, że określenie zadania jest wykonaniem zadania, i dodać, że często ważniejszym, niż sama jego realizacja. Dziś widać, iż problem właściwych relacji pomiędzy poszukiwaniem a znajdywaniem, w twórczości architektonicznej narasta, gdyż obecnie ceni się przede wszystkim znajdowanie.
Przeciwstawiając się tej tendencji, można było przyjąć następującą opinię ogólną:

Pomimo, iż nie znaleziono projektów, które by w pełni zaspokoiły oczekiwania Jury, konkurs został uznany za udany i w związku z tym przyznano wszystkie – zgodnie z regulaminem – nagrody oraz wyróżnienia.
Nagrodzono i wyróżniono prace, które były najbliższe spełnienia oczekiwań Jury, w klasycznym (witruwiańskim) zakresie wymagań postawionych architekturze drewnianej:

 • co do wykorzystania ekspresji drewna w bezpośrednim odbiorze jako ważnego czynnika w komponowaniu funkcji – utilitas;
 • co do możliwości technicznych wynikających z przydatności drewna do zadań konstrukcyjnych, osłonowych i potrzeb w zakresie wykończenia obiektu (rozwijane dzięki nowym technologiom) – firmitas;
 • co do twórczego podejścia w poszukiwaniu formy odpowiedniej – chodzi o znalezienia współczesnego lub utrzymania tradycyjnego dla drewna decorum – venustas.

W związku z powyższym postanowiono, że zalecenia pokonkursowe ograniczą się do wskazania problemów adresowanych do następującym podmiotów:

 • do nauczycieli akademickich
  Należy zwrócić uwagę na potencjał drewna kryjący wyjątkowe walory funkcjonalne i konstrukcyjne, które mają stanowić o specyficznej formie architektury drewnianej. W tym celu, w procesie kształcenia, umożliwić poznanie materiału i jego możliwości w bezpośrednim doświadczeniu (praktyki, warsztaty, zaangażowanie specjalistów od drewna, realizacje eksperymentalne etc.).
 • do studentów
  Kierując zalecenia ku studentom, można jedynie stwierdzić, że bez lepszego poznania drewna, bez większej znajomości tradycyjnej i współczesnej architektury drewnianej, bez indywidualnego zaangażowania się samych studentów, nie jest możliwy sukces w tej coraz bardziej popularnej, choć paradoksalnie elitarnej, dziedzinie (warto przypomnieć symboliczny i piękny tytuł Uczniowie cieśli).

 

Prace nagrodzone

I Nagroda

I Nagroda
Autor: arch. EWA PISZCZEK
Tytuł pracy: „Obiekty edukacji ekologicznej w Puszczy Białowieskiej”
Promotor: dr inż. arch. Jan Kubec
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 

II Nagroda

II Nagroda
Autor: arch. WOJCIECH ZIENTEK
Tytuł pracy: „Parkupartments – system dostępnej zabudowy mieszkaniowej w oparciu o prefabrykowany szkielet drewniany”
Promotor: dr inż. arch. Agata Twardoch
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 

III Nagroda

III Nagroda
Autor: arch. EWELINA ANDRECKA
Tytuł pracy: „Uniwersalna jednostka minimalna. Mobilna alternatywa mieszkaniowa”
Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 

Wyróżnienie

Wyróżnienie
Autor: arch. ALEKSANDRA ZIELONKA
Tytuł pracy: „Domus Dei. Centrum kształtowania i umacniania dóbr duchowych”
Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Wyróżnienie

Wyróżnienie
Autor: arch. KAROLINA MOTYKA
Tytuł pracy: „Kabiny turystyczne na Islandii”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, promotor pomocniczy dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Prace nominowane

Autor: KAMILA HARUNOWICZ
Tytuł pracy: „Kaplica z centrum kontemplacyjno-rekolekcyjnym”
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Autor: ANNA PAWLUK
Tytuł pracy: „Szkoła podstawowa na Ruczaju w Krakowie”
Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Autor: MAGDA BYKOWSKA
Tytuł pracy: „Kładka w koronach drzew”
Promotor: dr inż. arch. Janusz Grycel
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Autor: DOMINIK ANGERMAN
Tytuł pracy: „Dom usługowo-mieszkaniowy w konstrukcji drewnianej, Wrocław”
Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Autor: PAULINA PRYZOWICZ
Tytuł pracy: „Przestrzeń dialogu z naturą”
Promotor: dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Autor: KAROLINA BANACH
Tytuł pracy: „Architektura polisensoryczna, rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku, Gdynia, Redłowo”
Promotor: dr inż. arch. Jarosław Bąkowski
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE