Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty

Parcel machines - will there be less slow-moving? New guidelines

Kuba Głaz
23 of December '22

Wyrosły szybko, wszędzie i licznie. Często ze szkodą dla funkcjonalności i estetyki wspólnych przestrzeni. Niemniej paczkomaty są bardzo praktyczne i potrzebne. Poznań wydał zatem właśnie wytyczne porządkujące lokalizowanie oraz formy paczkomatów. Co prawda tylko na miejskich gruntach, ale dobre i to.

Dość niespodziewanie paczkomaty stały się trwałym i coraz liczniejszym elementem krajobrazu. Pandemia jedynie przyspieszyła wzrost ich liczby i, jak zwykle w podobnych przypadkach, przepisy nie są w stanie ucywilizować narastającego żywiołu. Gorzej, od jesieni 2020 roku paczkomaty do wysokości trzech metrów można stawiać bez pozwolenia na budowę.

Mamy zatem wysyp szaf na paczki utrudniających swobodne przejście, szpecących elewacje lub wprowadzających zamęt w spokojnej dotąd okolicy. Samochody dostawcze rozjeżdżają trawniki i chodniki oraz blokują ulice. Odbiorcy paczek także podjeżdżają autami — z podobnym rezultatem, co dostawcy. Wreszcie przybywa paczkomatów zastępujących ogrodzenia (pisaliśmy o takich przypadkach ponad rok temu).

prywatni mogą, ale nie muszą

Sytuacja jest w miarę uporządkowana jedynie tam, gdzie stawianie paczkomatów musi zaopiniować konserwator zabytków. W innych przypadkach jest gorzej. Z narastającym chaosem próbuje poradzić sobie Poznań. Urząd Miasta opublikował właśnie i umieścił w swoim serwisie internetowym „wytyczne dotyczące lokalizowania urządzeń przechowujących przesyłki lub automatów sprzedających, na gruntach miejskich”. Wiceprezydent Bartosz Guss poinformował na swoim facebookowym profilu, że zawierają one:

zbiór zaleceń dotyczących m.in. lokalizowania automatów, tak aby nie zakłócały one dostępu dla komunikacji pieszej i drogowej, a także ich parametrów czy sytuowania względem pobliskich budynków. Publikacja reguluje kolorystykę, dopuszczalne oświetlenie oraz wielkość reklam, jakie można umieszczać na urządzeniach.

Czy wytyczne mogą mieć wpływ również na sytuację w obrębie prywatnych nieruchomości? Guss precyzuje:

Publikacja posłuży do ujednolicenia zasad sytuowania maszyn paczkowych na miejskich gruntach. Mogą z niej — jako podręcznika dobrych praktyk — skorzystać także właściciele prywatnych nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie lub planują postawienie na nim tego typu urządzenia.

dziesięć przykazań

Jak widać, wytyczne — poza miejskimi nieruchomościami — mają bardzo miękki charakter, co jednak nie znaczy, że miasto nie może wpływać w realny sposób na sytuowanie lub obsługę paczkomatów na prywatnych działkach. Najwięcej do powiedzenia mają tu drogowcy, którzy mogą odpowiednio zmodyfikować organizację ruchu lub wprowadzić dopuszczalne przepisami bariery chroniące przed wjazdem na chodniki. A wytyczne mogą pomóc im określaniu, gdzie takie zmiany będą zasadne.

Co zatem znajdziemy w nowym dokumencie? Najlepiej streszcza to podsumowanie pierwszej części wytycznych, które zamieszczamy poniżej.

Miejskie wytyczne regulujące kwestie paczkomatów - fragment dokumentu

Miejskie wytyczne regulujące kwestie paczkomatów — fragment dokumentu

źródło: www.poznan.pl

Tyle skrót, ale warto przybliżyć kilka szczegółów. I tak, na Starym Mieście, paczkomat nie może być częścią żadnego ogrodzenia. Natomiast wszędzie najbardziej rekomendowane jest stawianie urządzeń przy ścianach istniejących budynków „w miejscach pozbawionych otworów okiennych lub drzwiowych”. Urządzenia wolno stojące lub w obrębie ogrodzenia dopuszcza się jedynie warunkowo na terenie niezabudowanym. Wytyczne przypominają też, że paczkomatów nie wolno stawiać w obrębie Parku Kulturowego Stare Miasto. Warto też uściślić, że punkt dotyczący uchwały krajobrazowej będzie miał moc, gdy spóźniona już o trzy lata uchwała wejdzie wreszcie w życie.

Szczegółowo opracowano też kwestie dotyczące komunikacji:

Realizacja miejsc postojowych należy w całości do inwestora planowanej inwestycji i musi być wykonana przed oddaniem automatów przechowujących przesyłki do użytkowania. Proponowane lokalizacje urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (tj. w miejscu, które musi być obsługiwane bezpośrednio od strony drogi publicznej) każdorazowo wymaga uzgodnienia szczegółowej obsługi komunikacyjnej.

praktyki dobre i do korekty

W drugiej części dokumentu znajdziemy natomiast zilustrowane zdjęciami przykłady dobrych praktyk skonfrontowane z, jak to ujęli autorzy, „lokalizacjami wymagającymi korekty”.

wytyczne paczkomaty poznań wytyczne poznań paczkomaty do korekty

Miejskie wytyczne regulujące kwestie paczkomatów — fragment dokumentu;

źródło: www.poznan.pl

Wreszcie, wytyczne w jednym miejscu zestawiają aktualne procedury niezbędne, by postawić „urządzenie przechowujące przesyłki”. Teraz pozostaje czekać, by dokument był respektowany przez wszystkie miejskie jednostki i zarządców nieruchomości należących do Miasta. Podobne rozporządzenie sprzed kilku lat dotyczące umieszczania reklam na miejskich budynkach do dziś przestrzegane bywa luźno na przykład przez dyrekcje publicznych szkół lub przedszkoli.

 
Jakub Głaz

The vote has already been cast

TRENDS [2023] - Software
NOVATOR® CITY - wielkoformatowe płyty brukowe
Trendy 2023 - kuchnie Neolith
INSPIRATIONS