Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

GeneRacje mają swoje racje. Ruszył kongres OEES 2021!

16 listopada '21

VI edycja kongresu Open Eyes Economy Summit wystartowała! Przed nami liczne dyskusje, potyczki, sesje i panele skupione wokół hasła wydarzenia: GeneRacje mają swoje racje. Czego możemy nauczyć się dzięki międzypokoleniowej dyskusji?

Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości w krakowskim Centrum ICE, zgodnie z hasłem tegorocznego szczytu, zachęcało uczestników właśnie do międzypokoleniowego dialogu, otwarcia oczu i umysłów. Co ważne, na wydarzeniu rzeczywiście można dostrzec duży przekrój wiekowy wśród uczestników — od najmłodszych po seniorów.

OEES już po raz kolejny odbywa się hybrydowoOEES już po raz kolejny odbywa się hybrydowoOEES już po raz kolejny odbywa się hybrydowo

OEES już po raz kolejny odbywa się hybrydowo

fot.: Lubomir Nikolov

Prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, zapewniał o otwartości miasta dla wszystkich, bez wyjątku, czego symbolicznym wyrazem są szeroko otwarte bramy umieszczone na krakowskim herbie, a profesor Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu, wyraził nadzieję, że rozpoczynające się w to listopadowe przedpołudnie wydarzenie będzie przestrzenią do dyskusji o tym, co należy zrobić, aby Polska miała się lepiej. W ceremonii otwarcia udział wzięli także: Sneška Quaedvlieg-Mihailović (Sekretarz Generalny Europa Nostra), Bertel Haarder (Prezydent Rady Nordyckiej), Felix Loh (prezes singapurskiego parku Gardens by the Bay) i Paul Donovan (Główny Ekonomista UBS Global Wealth Management).

wystąpienie profesora Tomasza Grodzkiegowystąpienie profesora Tomasza Grodzkiegowystąpienie profesora Tomasza Grodzkiego

wystąpienie profesora Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu

fot.: Ola Kloc

Podczas kongresu poszczególne sesje podzielone są na cztery główne bloki: FIRMA-IDEA, w której prelekcje i debaty dotyczyły zarządzania różnorodnością; MARKA-KULTURA poświęcona streamingowigamingowi, ŁAD MIĘDZYNARODOWY i MIASTO-IDEA, blok skupiony na miastach historycznych. I to właśnie tej części tak różnorodnego, interdyscyplinarnego i otwierającego wydarzenia przyjrzymy się bliżej.

uczestnicy OEES 2021    stoisko A&B

po lewej: uczestnicy OEES 2021; po prawej: stoisko A&B

fot.: Lubomir Nikolov

gra w miasto

Partnerem merytorycznym ścieżki MIASTO-IDEA było Miasto Kraków. W dyskusję gości wprowadziły dwie prelekcje — wygłoszona online przez profesora Michaela Turnera z Bezalel Academy of Arts and Design z Jeruzalem i profesora Jacka Purchli, który zwracał uwagę na problemy miast historycznych, które jak w soczewce skupiają problemy globalizacji. Pytaniem fundamentalnym, jak podkreślił Purchla, jest pytanie o proces tworzenia dziedzictwa i jego interpretacji — kto kreuje, kto zarządza i do kogo należy dziedzictwo, do kogo należy miasto? Jak miasta mogą być nowoczesne, zachowując przy tym swoją tożsamość? Kluczową kwestią, jak zauważył profesor, jest zaangażowanie lokalnych społeczności w ową „grę w miasto”. Kwestia partycypacji mieszkańców w trosce o dziedzictwo pojawiała się podczas tego panelu wielokrotnie.

uczestnicy ścieżki MIASTO-IDEAuczestnicy ścieżki MIASTO-IDEAuczestnicy ścieżki MIASTO-IDEA

uczestnicy ścieżki MIASTO-IDEA

fot.: Lubomir Nikolov

co dalej?

Kolejną częścią bloku była sesja inspiracyjna pod tytułem „Miasta historyczne — co dalej?”, a jej gośćmi — managerowie miast o różnych skalach, których historyczne centra wpisane są na Listę światowego dziedzictwa UNESCO — Brugii, Wiednia i Krakowa. Moderatorem sesji był Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

W pierwszej części panelu goście porównywali sytuację turystyki w miastach przed pandemią do obecnej. Minou Esquenet, radna ds. Klimatu i Energii, polityki środowiskowej, inteligentnego zarządzania miastem i obiektami z Brugii powiedziała, że w czasie pandemii zdecydowanie mniej turystów odwiedzało nieduże belgijskie miasteczko, jego włodarzom udało się jednak w tym czasie przeprowadzić pewne badania wśród mieszkańców, którzy, jak się okazało, są dumni ze swojego miasta i jego dziedzictwa, a im bardziej są dumni, tym łatwiej akceptują ruch turystyczny. Ernst Woller, Przewodniczący Parlamentu Krajowego w Wiedniu podkreślił, że stolica Austrii jest nie tylko miastem historycznym, ale także dynamicznie się rozwijającym — w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba jego mieszkańców wzrosła o blisko 400 tysięcy, a mimo to przez dziesięć lat z rzędu Wiedeń otrzymywał tytuł najlepszego miasta dla życia. Dla włodarzy ważna jest więc ochrona zabytków, utrzymanie ich w dobrej kondycji, a także rozwój miasta i zachowanie wysokiego poziomu życia jego mieszkańców.

od lewej: Robert Piaskowskiod lewej: Robert Piaskowskiod lewej: Robert Piaskowski

od lewej: Robert Piaskowski, Minou Esquenet, Jerzy Muzyk, Ernst Woller

fot.: Lubomir Nikolov

Reprezentujący Kraków Wiceprezydent Jerzy Muzyk opowiedział z kolei o narzędziach pomagających w ochronie zabytków. Ważnymi instrumentami, z których korzysta miasto, są Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, którymi pokrytych jest blisko 72% terenu i program Parku Kulturowego chroniący historyczny pejzaż, także historii mniej odległej, jak na przykład obszaru Nowej Huty. Stworzenie miasta nowowczesnego, a przy tym uwzględniającego dziedzictwo osiągalne jest, jak podkreślił Jerzy Muzyk, we współpracy z mieszkańcami. Przed władzami Krakowa stoi jednak dość skomplikowany proces obudzenia wśród mieszkańców potrzeby partycypacji, dodał.

pokojowe potyczki

Trzecią częścią wydarzenia była potyczka „Rewitalizacja a Prawa Człowieka do dziedzictwa kultury” między byłymi Generalnymi Konserwatorami Zabytków — Tadeuszem ZielniewiczemAleksandrem Brodą. Starcie okazało się bardzo pokojowe — jego uczestnicy dyskutowali między innymi o tym, jak mogłaby wyglądać współczesna reforma służby ochrony zabytków w Polsce (Aleksander Broda wskazał, że rozwiązaniem mogłoby być oddanie funkcji wojewódzkich konserwatorów zabytków w ręce samorządowe, a co za tym idzie — możliwość decydowania o dziedzictwie zlokalizowanym na danym terenie przez lokalne władze z zachowaniem pewnych „bezpieczników” — wyodrębnieniem najważniejszych obiektów zabytkowych, za które odpowiadałoby państwo) i na temat nieco bardziej kontrowersyjny — odbudowy Pałacu Saskiego. Aleksander Broda dyplomatycznie stwierdził, że Warszawa uzasadnia tego typu pomysły, należy się jednak zastanowić, w jakim kostiumie historycznym miałby być odbudowany, z jakich materiałów? Tadeusz Zielniewicz, który sprowokował to pytanie, podał w wątpliwość zasadność odbudowywania Pałacu Saskiego w historycznym kostiumie przy zupełnie innej funkcji. Dodał, że ciekawsze byłoby stworzenie współczesnej interpretacji architektonicznej z silną rolą Grobu Nieznanego Żołnierza.

„uczmy się na cudzych błędach”

Kolejną częścią tego bloku była sesja pogłębiająca pod tytułem „Miasto historyczne — pomiędzy disneylandem a miejscem przyjaznym do życia” prowadzona przez Agatę Wąsowską-Pawlik, dyrektorkę Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Do dyskusji zaproszeni zostali: Miray Hasaltun Wosinski, ekspertka ds. Zarządzania miejscami wpisanymi na listę UNESCO, profesor Franco Bianchini, który opowiadał o miejskich politykach miast historycznych i Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

od lewej: Agata Wąsowska-Pawlikod lewej: Agata Wąsowska-Pawlikod lewej: Agata Wąsowska-Pawlik

od lewej: Agata Wąsowska-Pawlik, Miray Hasaltun Wosinski i Krzysztof Żuk, na ekranie: profesor Franco Bianchini

fot.: Ola Kloc

W swoim wystąpieniu Krzysztof Żuk opowiadał o nauce, jakie miasto wyciągnęło z błędów innych miast, nie musząc popełniać ich na swoim terenie — między innymi o plusach rozproszenia atrakcji turystycznych i wyprowadzeniu ruchu ze Starego Miasta — dziś turyści (i mieszkańcy) odwiedzają także położony kilkaset metrów dalej Plac Litewski, Centrum Spotkania Kultur, Ogród Saski czy Park Ludowy, oraz nastawieniu się na turystę indywidualnego, bardziej wymagającego.

inkluzywny ruch społeczny

Ostatnią tego dnia była sesja specjalna poświęcona projektowi Nowy Europejski Bauhaus moderowana przez dr Hannę Schudy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerem sesji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a do udziału zaproszeni zostali: Xavier Troussard (szef działu New European Bauhaus w Komisji Europejskiej), Hubert Trammer (członek Okrągłego Stoły Nowego Europejskiego Bauhausu), Izabela Van den Bossche (wiceprezeska ds. Komunikacji, City Solutions, Fortum) i Jacek Siwiński (prezes firmy VELUX Polska).

od lewej: Hanna Schudyod lewej: Hanna Schudyod lewej: Hanna Schudy

od lewej: Hanna Schudy, Jacek Siwiński, Izabela Van den Bossche, Hubert Trammer, na ekranie: Xavier Troussard

fot.: Ola Kloc

Rozpoczynając debatę, prowadząca panel powiedziała, że ogłoszony rok temu Nowy Europejski Bauhaus był w pewnym sensie proroczy — odpowiada bowiem na sygnalizowane aktualnie problemy jednak, jak zauważyła, ten termin nie padł w żadnej z poprzednich dyskusji. Przedstawiciele programu — Xavier Troussard i Hubert Trammer opowiedzieli o samej idei Nowego Europejskiego Bauhausu oraz konkursie, w którym przyznano nagrody w dziesięciu kategoriach, także dla projektów zrealizowanych, co zdaniem Trammera pokazuje, że projekty w duchu tego ruchu powstawały jeszcze przed ogłoszeniem programu. Nowy Europejski Bauhaus ma być inkluzywnym ruchem społecznym, wskazującym dobre rozwiązania pozwalające na uniknięcie sytuacji nierówności, która miała miejsce na przykład w czasach transformacji, w której bogaci jeszcze bardziej się wzbogacili, a ubodzy jeszcze więcej stracili. Izabela Van den Bossche zwróciła uwagę na to, że powinniśmy zachęcać społeczeństwo do inkluzywności, stworzyć platformę, która pozwoli czerpać z różnych wzorców i kultur, a projekty dostosowywać do lokalnych uwarunkowań i kontekstów. Na lokalność rozwiązań uwagę zwrócił także Jacek Siwiński, który podkreślił także konieczność projektowania elastycznego, które będzie mogło dostosowywać się do zmieniających się potrzeb użytkowników.


Za nami dzień pierwszy OEES 2021, a przed nami kolejny dzień sesji, debat, potyczek i spotkań — program wydarzenia znajdziecie tutaj. Zapraszamy także na towarzyszący kongresowi Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych, już w najbliższy piątek przeniesiemy się do Łodzi, gdzie od kuchni będziemy mogli przyjrzeć się pracy architektów w biurach Tamizo ArchitectsKUOO ARCHITECTS [FOPA 2021]. Do zobaczenia!

Organizatorzy, patronat i partnerzy FOPA 2021

Organizator

  • Architektura & Biznes

Patronat nad wydarzeniem

  • SARP Oddział Kraków

Partnerzy FOPA 2021

 
Ola Kloc

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE