Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dzień Krakowski — relacja z prologu Open Eyes Economy Summit 2021

15 listopada '21

Dziś, 15 listopada odbył się Prolog: Dzień krakowski, wydarzenie towarzyszące kongresu Open Eyes Economy Summit. Prolog nosił tytuł „Scena Miejska. Prześwietlamy miasto” i odbył się hybrydowo — stacjonarnie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie i online.

prześwietlamy miasto

Blok debat nosił tytuł „Scena Miejska. Prześwietlamy miasto, a dyskusje dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych szans i wyzwań, przed jakimi stają współczesne miasta. Debaty poruszały kwestie perspektyw rozwoju dużych ośrodków miejskich, sposobu ich zarządzania, nowoczesnych narzędzi i technologii pozwalających lepiej je rozwijać, a także planowania wspólnej przestrzeni i ochrony środowiska.

Wydarzenie organizowane było przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Miastem gospodarzem był Kraków, a prowadzili je: Małgorzata Tomczak redaktorka naczelna Architektura & BiznesTomasz Jankowski członek Rady Programowej OEES.

Prolog OEES 2021

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym kongresowi jest FOPA, czyli Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych, organizowanym przez miesięcznik i portal Architektura & Biznes, w którego trakcie możecie przyjrzeć się pracy najciekawszych biur architektonicznych w Polsce. Wydarzenie jest otwarte i nie wymaga rejestracji. Zapraszamy na kolejne odsłony już 19 i 24 listopada! Więcej informacji znajdziecie tutaj.

raport „Pokolenia solidarni w rozwoju”

Dzień krakowski rozpoczął się od prezentacji raportu „Pokolenia solidarni w rozwoju” przez profesorę Agnieszkę Chłoń-Domińczak, profesora Jerzego Hausnera i prezesa Fundacji im. Batorego, Edwina Bendyka. Raport porusza problematykę demografii w Polsce, jej wpływu na edukację, ekonomię i relacje międzyi wewnątrzpokoleniowe.

od lewej: Jerzy Hausner, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Edwin Bendyk

od lewej: Jerzy Hausner, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Edwin Bendyk

fot. Lubomir Nikolov

Jak stwierdziła profesor Chłoń-Domińczak, bardzo dużo mówi się o demografii w kontekście katastrofy te zmiany nie są katastroficzne, ale są nieubłagalne wskazując na największe problemy związane z demografią w Polsce. Również te dotyczące zdrowia, edukacji, aktywności zawodowejjakości życia. Raport poza zaprezentowaniem najważniejszych danych i informacji na temat poruszanych problemów stara się znaleźć rozwiązania, które mogłyby zostać użyte w przyszłości. Profesor Hausner wskazał drogi utopiidystopii, które nie są idealnymi schematami do realizacji, ale ścieżkami, którymi należy podążać. „Wnioski są jasne. Pytanie, co z nimi zrobimy  powiedział Edwin Bendyk.

miasto jako domena publiczna

Następny panel dotyczył przede wszystkim potencjału miast, w kontekście tego, co dzieje się w Krakowie, w jakim stopniu jest miastem nowoczesnym i czy jako duży ośrodek posiada plan rozwoju, czy tylko tymczasowo modernizuje?

Andrzej Kulig, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, wskazał na decentralizację rozwoju miasta. Podkreślił niemożliwość zadowolenia wszystkich mieszkańców. Profesor Rafał Matyja ocenił rolę Krakowa jako miasta, które nie docenia swojej skali, wskazując symbolikę ważną dla Polaków. Prelegent podkreślił również, że w myśleniu o historii Krakowa zapominamy o trudnym okresie PRLu, dziedzictwie koniecznym w myśleniu o mieście.

od lewej: Rafał Matyja, Paulina Wilk, Tomasz Janowski, Andrzej Kulig,  Krzysztof Görlich, Małgorzata Tomczak

od lewej: Rafał Matyja, Paulina Wilk, Tomasz Janowski, Andrzej Kulig, Krzysztof Görlich, Małgorzata Tomczak

fot. Lubomir Nikolov

Pisarka Paulina Wilk opowiadała o pozostawieniu części przestrzeni miejskiej niedookreślonej, takiej, którą zawsze będzie można rozwijać później. Życzyła również Krakowowi pójścia drogą rozwoju takich miast jak Kopenhaga. Krzysztof Görlich, były wiceprezydent Krakowa, zwrócił uwagę na samotwórczy charakter miasta jako jednostki, co często nie zgadza się z prymatem planowania. Określił również aktywizm społeczny elementem demokracji bezpośredniej, biorącej współudział w rządzeniu.

jak projektować miasto?

Kolejny panel dotyczył przede wszystkim pytania, czym jest dobra przestrzeń miejska i na czym ma polegać. Poruszono również problem konsultacji społecznych i ich roli. Jak należy projektować zmiany w mieście? Moderatorem dyskusji był Marek Balawajder.

„Dobra przestrzeń to taka, z której korzystają mieszkańcy” wskazał Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Podkreślił również rolę różnorodności potrzeb mieszkańców i wyraził nadzieję, że rewitalizacja w okolicach ulicy Wesołej okaże się sukcesem. Prezeska Fundacji Blisko, Joanna Erbel, wskazała na zmęczenie konsultacjami przez ludzi, których dobija ilość tego typu spotkań. Prelegentka stwierdziła, że w przypadku Wesołej, najlepszym rozwiązaniem przed wielką inwestycją byłoby prototypowanie, w którym można byłoby przetestować różne pomysły.

Od lewej: Łukasz Pancewicz, Stanisław Mazur, Jerzy Muzyk, Marek Balawajder, Joanna Erbel

od lewej: Łukasz Pancewicz, Stanisław Mazur, Jerzy Muzyk, Marek Balawajder, Joanna Erbel

fot. Lubomir Nikolov

Urbanista Łukasz Pancewicz podkreślił, że badanie przestrzeni nie może być ograniczone do konsultacji. Za przykład podał robienie badań na giełdzie staroci. Wskazał również konieczność tworzenia warunków do zmian, aby pokonać obawy wynikające z niewiedzy wielu osób. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Stanisław Mazur, podkreślił wpływ zmian pokoleniowych na kształtowanie przestrzeni. Prelegent zwrócił uwagę na to, że spora część mieszkańców nie działa aktywnie na rzecz pewnych rozwiązań, bo nie pozwala im na to sytuacja życiowa. To nie oznacza, że nie są zainteresowani.

generacja miasto tworzenie miejsca spotkań

Kolejny panel poruszył kwestie tworzenia miejsc spotkań. Jakie powinny być miejsca dostępne dla mieszkańców miast, co przyciągnie ludzi i jak wykorzystać to dla wsparcia społeczeństwa?

Profesor Tomasz Szlendak wskazał na konieczność różnorodności, a także pogodzenia z tym, że wiele aspektów zostanie niezrozumianych. Znany dziennikarz kulinarny Robert Makłowicz przywołał festiwal kulturalny ze Spoleto, który okazał się doskonałym rozwiązaniem stymulującym lokalny rozwój. Zwrócił uwagę również na to, że marka Krakowa istnieje, ale wciąż potrzebuje wsparcia i rozwoju.

od lewej: Małgorzata Tomczak, Agnieszka Staniszewska–Mól, Robert Makłowicz, Nina Gabryś, Tomasz Szlendak, Tomasz Janowski

od lewej: Małgorzata Tomczak, Agnieszka Staniszewska–Mól, Robert Makłowicz, Nina Gabryś, Tomasz Szlendak, Tomasz Janowski

fot. Lubomir Nikolov

Agnieszka StaniszewskaMól, reprezentująca krakowskie biblioteki, opowiadała o instytucji bibliotek jako elemencie miastotwórczym. Podkreśliła chęć organizacji wydarzeń w nowej filii na ulicy Wesołej, w momencie, kiedy pojawią się tam nowe instytucje i mieszkańcy. Nina Gabryś, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej podkreślała konieczność tworzenia inkluzyjnej oferty dla mieszkańców, takiej która rezonuje w przestrzeni wspólnej.

kolory miasta  zieleń w mieście

Następny panel dotyczył miejsca zieleni w debacie publicznej. Tego, w jaki sposób pozwalamy na tworzenie terenów zielonych, jak mają wyglądać, kto powinien je tworzyć, ile powinny kosztować, oraz tego, czy zieleń miejska jest polem współpracy bądź konfliktu.

Pierwsza głos zabrała Joanna Rayss, reprezentująca Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Przestrzegła przed mówieniem o zieleni, nie o zieloności. Podkreśliła patrzenie na zieleń przez pryzmat bioróżnorodności i funkcjonalności ekologicznej. O tym, że te tereny powinny służyć nie tylko ludziom, ale i przyrodzie. Architekt Bartłomiej Kisielewski podkreślał konieczność wspierania przez samorządy i miasta. Wskazywał, że często konkursy nie powinny być oparte wyłącznie na kryterium finansowym, bo może to przynieść opłakane skutki.

od lewej: Małgorzata Tomczak, Bartłomiej Kisielewski, Marta Zalewska, Joanna Rayss, Piotr Kempf, Tomasz Janowski

od lewej: Małgorzata Tomczak, Bartłomiej Kisielewski, Marta Zalewska, Joanna Rayss, Piotr Kempf, Tomasz Janowski

fot. Lubomir Nikolov

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, Piotr Kempf, odnosząc się do poruszonej przez Kisielewskiego i moderatorkę dyskusji, Małgorzatę Tomczak kwestii, przypomniał o rozliczaniu się przed mieszkańcami za wydatki publiczne. Próbował uargumentować swoje zdanie tym, że często końcowe projekty architektoniczne są niewykonalne ze względu na koszty lub blokowane przez konserwatora zabytków. Wskazywał na konieczność znalezienia złotego środka, tworzenia przestrzeni wykonalnej, kreatywnej, a jednocześnie możliwej finansowo. O programie Green City opowiedziała Marta Zalewska, menedżerka ds. relacji partnerskich w firmie InPost. Podkreślała konieczność rozwoju elektromobilności, ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzania zielonych akcentów w krajobraz miejski.

epolis  technologia a rozwój miast

Ostatni panel dyskusyjny dotyczył przede wszystkim problemów i szans związanych z rozwojem technologicznym z perspektywy miast. Tego, w jaki sposób można poprawić jakość życia mieszkańców przez technologie.

Panel rozpoczęła Agnieszka Pocztowska, dyrektorka generalna Shell Business Operations Kraków, opowiadając przede wszystkim o tym, co zmieniła praca zdalna ze swoimi zaletami i wadami. Stwierdziła również, że używanie nowoczesnych aplikacji pozwoliłoby na poprawienie świadczonych usług przez urzędy i instytucje publiczne. Następnie głos zabrała Marta Wójcicka, ekspertka ds. Promocji Metod Dostaw w Allegro. Zwróciła uwagę na to, że jakość usług technologicznych zależy przede wszystkim od sposobu ich wprowadzenia, a rozwiązania cyfrowe nie powinny stać się jedyną możliwością załatwienia pewnych spraw.

od lewej: Małgorzata Tomczak, Magdalena Sroka, Agnieszka Pocztowska, Marta Wójcicka, Alek Janicki, Tomasz Janowski

fot. Lubomir Nikolov


Magdalena Sroka, prezeska zarządu Alvernia Planet opowiadała przede wszystkim o doświadczeniach, jakie dają możliwości cyfrowe z perspektywy używania wirtualnej rzeczywistości. Alek Janicki, prezes AYA Fund opowiadał z kolei o możliwościach zaangażowania szerszego gremium osób dzięki technologii. Podkreślił również możliwości łączenia wirtualnej rzeczywistości z prawdziwą z perspektywy swoich doświadczeń artystycznych.

koniec prologu

Dzień krakowski zakończyła specjalna sesja pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod tytułem „Artysta zmienia miasto” oraz dyskusja Debata z Wyspiańskim. Co myśli Mistrza mówią nam o nas samych oraz o naszej przyszłości".

Pozostałe wydarzenia podczas kongresu Open Eyes Economy Summit odbywać się będą 16-17 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Zapraszamy do udziału w kongresie, jak i w towarzyszącym mu Festiwalu Otwartych Pracowni Architektonicznych!

Organizatorzy, patronat i partnerzy FOPA 2021

Organizator

  • Architektura & Biznes

Patronat nad wydarzeniem

  • SARP Oddział Kraków

Partnerzy FOPA 2021

 
Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE