Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

W Krakowie po raz dziewiąty dyskutowano o wyzwaniach rynku mieszkaniowego

29 kwietnia '24

W piątek 19 kwietnia w siedzibie NBP przy ul. Basztowej 20 odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań. Już po raz dziewiąty umożliwiła ona wymianę myśli i poglądów dotyczących szeroko pojętego rynku nieruchomości. Jak co roku wzięli w niej udział najwybitniejsi eksperci, analitycy, naukowcy, architekci i przedstawiciele środowiska deweloperskiego. Architektura&Biznes była partnerem medialnym wydarzenia.

dr hab. Waldemar Rogowski

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

rynek mieszkaniowy w liczbach

Tegoroczną konferencję otworzył wykład wprowadzający dr hab. Waldemara Rogowskiego, profesora SGH i Głównego Analityka Biura Informacji Kredytowej, skoncentrowany wokół analizy aktualnej sytuacji gospodarczej i jej wpływu na rynek mieszkaniowy. Po wykładzie profesora Rogowskiego rozpoczął się panel prowadzony przez redaktora Radia Kraków – Jacka Bańkę „Rynek mieszkaniowy w liczbach”. Przekazane zostały aktualne dane z rynku i prognozy na najbliższy czas. Paneliści: Marcin Krasoń, dr Jacek Jurga, Mariusz Bryksy, prof. Waldemar Rogowski, Kazimierz Kirejczyk, dr Krzysztof Olszewski dyskutowali także na temat zasobów mieszkaniowych i sytuacji kredytobiorców. 

od lewej: red. Jacek Bańka,

od lewej: red. Jacek Bańka, Marcin Krasoń, dr Jacek Jurga, Mariusz Bryksy, prof. Waldemar Rogowski, Kazimierz Kirejczyk, dr Krzysztof Olszewski

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

czy ruchy miejskie pomagają mieszkańcom Krakowa?

Drugi panel, poprowadzony przez Jacka Bańkę, dotyczył kwestii ruchów miejskich. Prezentację otwierającą przedstawił Piotr KrochmalInstytutu Analiz Monitora Rynku Nieruchomości. Paneliści: Piotr Lewicki, Andrzej Guła, Łukasz Maślona, Jakub Kucharczuk oraz Jarosław Knap dyskutowali o problemie czystego powietrza w Krakowie oraz zastanawiali się nad formami współpracy z mieszkańcami. Podkreślano, że aktywizm miejski jest niezwykle istotny ze względu na to, że oddolne inicjatywy często wpływają na późniejsze działania ze strony władz miasta. 

od lewej: Piotr Krochmal, Piotr Lewicki, Andrzej Guła, Łukasz Maślona, Jakub Kucharczuk, Jarosław Knap

od lewej: Marek Bolek, Piotr Lewicki, Andrzej Guła, Łukasz Maślona, Jakub Kucharczuk, Jarosław Knap

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

zakonserwowany Kraków

Ostatni panel poprowadziła redaktorka naczelna A&B, Małgorzata Tomczak, a prezentację wprowadzającą wygłosił Robert Konieczny z KWK Promes. Skupił się on na kontrowersjach wokół wiaty, znajdującej się przed budynkiem krakowskiego Bunkra Sztuki, która została postawiona niezgodnie ze wszelkimi standardami, ktore powinny obowiązywać we wrażliwej strefie Starego Miasta. Wojewódzka Konserwator Zabytków – Katarzyna Urbańska podkreśliła, że potrzebny jest audyt w tej sprawie. Druga część prezentacji dotyczyła współpracy Roberta Koniecznego z miastem i konserwatorem zabytków przy tworzeniu galerii sztuki współczesnej Plato w Ostrawie.

Po prezentacji paneliści podjęli temat prowadzenia polityki konserwatorskiej w mieście. Katarzyna Urbańska wskazała, że potrzebna jest zmiana w dotrynie konserwatorskiej Krakowa, który powinien stać się miastem nowoczesnym. Główny Architekt Gdańska – prof. Piotr Lorens opowiedział o swojej pracy w kontekście wyzwań związanych z chaosem przestrzennym w mieście i próbie jego uporządkowania. Podkreślał, że ważny jest dialog i prowadzenie negocjacji z architektami oraz inwestorami. Magdalena Buczyńska-Zapała – prezeska krakowskiego zarządu SARP uważa, że SARP powinien czynnie włączyć się w prowadzenie polityki przestrzennej i taką jego rolę widzi w nowej kadencji krakowskiego oddziału Stowarzyszenia. Piotr Legerski z SBDiM powołując się na Pakt dla Przestrzeni, podkreślał istotność koordynacji działań wszystkich miejskich interesariuszy — urzędników z biura architektury i planowania przestrzennego, konserwatora zabytków, architektów oraz inwestorów. Najważniejsze jest bowiem tworzenie spójnej i jasno zdefiniowanej polityki przestrzennej, w której każdy podmiot jest istotny i podlega takim samym zasadom. Dzięki takim działaniom możliwe jest „odkonserwowanie” Krakowa.

od lewej: Małgorzata Tomczak - redaktor naczelna A&B,

od lewej: Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna A&B, Józef Białasik, Robert Konieczny, prof. Piotr Lorens, Magdalena Buczyńska-Zapała, Katarzyna Urbańska, Piotr Legerski

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

 Tegoroczna konferencja Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego przypadła na okres zmiany władzy na szczeblu rządowym i samorządowym, co jest związane ze zmianą przepisów, nowej ustawie o zagopodarowaniu przestrzennym, z której wynika obowiązek stworzenia planów ogólnych w polskich miastach oraz możliwościami nowych rozwiązań w polityce mieszkaniowej. Nadzieje i wyzwania stojące przed rynkiem mieszkaniowym są niewątpliwie istotnym tematem, a dzięki takim spotkaniom istnieje szansa na polepszenie współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE