Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Główny architekt CPK będzie wyłoniony bez konkursu

08 września '21

Władze Centralnego Portu Komunikacyjnego ogłosiły postępowanie, które wyłonić ma głównego projektanta architektury największego polskiego węzła komunikacyjnego. Wybór architekta nie zostanie oparty o formułę konkursową.

Koncepcja Foster Partners

Koncepcja CPK autorstwa Foster+Partners

fot. CPK

Największa planowana od lat inwestycja infrastrukturalna w Polsce, której wartość w I etapie szacowana jest na 12,8 mld złotych, będzie projektowana przez architekta wybranego nie w trybie konkursu, a dialogu konkurencyjnego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg, w ramach którego ma zostać wyłoniony Generalny Projektant Architektury. Zamówienie obejmuje usługi projektowania wielobranżowego dla inwestycji. W ramach prac powstać mają projekty budynku terminalu pasażerskiego i ewentualnych terminali satelitarnych, węzła przesiadkowego dla transportu publicznego, koncepcja dworca kolejowego i projekt zagospodarowania terenu obszaru terminalu pasażerskiego, sieci i instalacji zewnętrznych.

nadzór i konsultacje

Koncepcja Chapman
Taylor

Koncepcja CPK autorstwa Chapman Taylor

fot. CPK

Wybrany wykonawca będzie również świadczył usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją obejmującą obowiązki projektanta włącznie z nadzorem autorskim oraz usług doradztwa i wsparcia obejmujących m.in. udział w konsultacjach zamawiającego z kluczowymi interesariuszami (przyszłymi użytkownikami, służbami państwowymi i samorządowymi itp.), a także udział w konsultacjach z potencjalnymi generalnymi wykonawcami. Celem tych konsultacji będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań projektowych, które powinny być adekwatne do możliwości dostępnych na rynku wykonawców.

liczy się (tylko) doświadczenie

Koncepcja ZHA

Koncepcja CPK autorstwa Zaha Hadid Architects

fot. CPK

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji i wstępne kryteria oceny ofert znajdują się na oficjalnej stronie CPK. Oceniane będzie głównie doświadczenie firm i poszczególnych członków zespołów projektowych. Punktowane będą realizowane wcześniej przez firmę i jej personel obiekty dworcowe i lotniskowe, ale także doświadczenie w projektowaniu BIM i certyfikacji środowiskowej budynków. Takie kryteria zdają się faworyzować duże, międzynarodowe firmy projektowe lub działające w konsorcjach z nimi polskie biura.

wielkie zamówienie, mało czasu

Czas jaki spółka CPK dała potencjalnie zainteresowanym na zebranie zespołów projektowych i skompletowanie dokumentacji przetargowej jest bardzo krótki, zważywszy na rozległość opracowania. Termin składania wniosków w postępowaniu ogłoszonym na początku września wyznaczono na 27 września. Jak wyjaśnił rzecznik CPK Konrad Majszyk w rozmowie z Polską Agencją Prasową, spółka ogłosiła wyłącznie pierwszy etap postępowania przetargowego, którego celem jest jak najszybszy wybór pięciu potencjalnych wykonawców. Tym samym prowadzone postępowanie nie wyłoni bezpośrednio projektanta terminala. To nastąpić ma w drugim etapie kiedy spośród pięciu podmiotów (firm lub konsorcjów) wyłoniony zostanie architekt. Prace projektowe związane z przygotowaniem koncepcji terminala głównego mają rozpocząć się w 2022 roku.

Koncepcja ZHA

Koncepcja CPK autorstwa Zaha Hadid Architects

fot. CPK

Wcześniej w ramach międzynarodowej współpracy, globalne biura projektowe zaproponowały wygląd lotniska. Koncepcje architektoniczne przygotowały m.in.: Benoy, Chapman Taylor, Foster + Partners, Grimshaw Architects, KPF, Popoulus, Woods Bagot i Zaha Hadid.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE