PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

25 maja '23

z cyklu „Pompy ciepła – technologie i rozwiązania Daikin 2023”

Pompy ciepła w ostatnich czasach znacznie zyskały na popularności, warto więc przeanalizować ich rodzaje, zanim podejmie się decyzje o zakupie.

Prezentujemy Pompę Hybrydową Daikin Altherma, która łączy technologię pomp ciepła powietrze-woda, wykorzystując energię odnawialną, z gazowym kotłem kondensacyjnym, aby zapewnić najwyższą efektywność. Jej inteligentne oprogramowanie pomaga oszczędzać aż do 35% więcej energii w porównaniu z gazowym kotłem kondensacyjnym. System automatycznie wyznacza najbardziej ekonomiczną i efektywną kombinację pracy obu urządzeń w oparciu o ceny energii elektrycznej i gazowej, temperatury zewnętrzne oraz wydajność cieplną jednostki wewnętrznej. 

Pobierając energię z powietrza, Daikin Altherma stosuje optymalną kombinację energii ze źródła odnawialnego i tradycyjnego do ogrzewania i zaopatrywania domu w ciepłą wodę. Podczas pracy w trybie pompy ciepła, system pobiera energię odnawialną z powietrza oraz elektryczną do zasilania i może osiągać efektywność energetyczną klasy A++. Przewagą nad kotłem gazowym jest możliwość chłodzenia pomieszczeń przy zastosowaniu odpowiednich odbiorników, np. klimakonwektorów.

Powietrzna pompa ciepła Daikin Altherma 3 R F (jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna)

Powietrzna pompa ciepła Daikin Altherma 3 R F (jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna)

© Daikin

Daikin Altherma, zaprojektowana z unikalnym podwójnym wymiennikiem ciepła, wykorzystuje także technologię kotła kondensacyjnego do wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej. Gdy pompa ciepła jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, kocioł gazowy może służyć w tym czasie do przygotowywania c.w.u. Zimna woda z wodociągu płynie bezpośrednio do wymiennika ciepła zatopionego w komorze spalania kotła, który umożliwia optymalną i stałą kondensację pary wodnej ze spalin podczas przygotowywania c.w.u., co skutkuje wzrostem wydajności nawet do 15% w porównaniu do tradycyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z wymiennikiem płytowym i prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji. 

Pompa ciepłą Daikin Altherma

Pompa ciepłą Daikin Altherma

© Daikin

W istniejących budynkach, które zazwyczaj mają słabą izolację termiczną, wydajność pomp ciepła może być niewystarczająca. Hybrydowe pompy ciepła nadają się idealnie do renowacji oraz zastępowania starych kotłów. Kompaktowa konstrukcja hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma wymaga minimalnej przestrzeni instalacji i z łatwością integruje się z istniejącą instalacją rurową oraz grzejnikami. W  ten sposób można cieszyć się efektywnością energetyczną pompy ciepła, nie wymieniając całego układu. System automatycznie wybiera rozwiązanie o najwyższej efektywności. Przez większą część roku pracuje pompa ciepła. W dni kiedy jest naprawdę zimno, a temperatura spada poniżej temperatury wyznaczonej podczas doboru urządzenia, kocioł gazowy przejmuje produkcję ciepła, a w okresach przejściowych mogą pracować oba źródła ciepła jednocześnie.  

Multi Hybryda 

Kombinacja systemu multisplit i hybrydowej pompy ciepła, czyli Multi Hybryda stanowi rozwiązanie kompleksowe łączenia funkcji klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. Do systemu Multi Hybrydy można podłączyć różne typy jednostek wewnętrznych, np.: ścienne, kanałowe, czy podstropowe, które będą realizowały chłodzenie pomieszczeń latem. Natomiast moduł hybrydowy będzie realizował ogrzewanie pomieszczeń poprzez tradycyjny układ wodny oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Sam moduł hybrydowy będzie, po wprowadzeniu cen za energię elektryczną i gazową, wybierał najbardziej ekonomiczny tryb pracy: tylko pompa ciepła, tryb hybrydowy lub tylko tryb kotła gazowego.

Multi Hybryda, jak i Hybrydowa pompa ciepła stanowią inteligentne rozwiązanie ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, które zapewnia komfort przez cały rok.
 

Magdalena SAWICKA-BALCERZAK


Więcej informacji na stronie firmy Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE