Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ile wynosi składka członkowska IARP, co na nią wpływa i gdzie trafiają pieniądze?

22 marca '23

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP przygotowała poradnik dotyczący działalności Samorządu Zawodowego. Podzielony na kilka części, dostępny jest na Facebooku MPOIA, a jego celem rozpropagowanie informacji, zachęcenie do czynnego uczestnictwa w zjazdach oraz przekonanie, że każdy może mieć wpływ na działalność i kształt samorządów. Sporą część MPOIA poświęca finansom, ujawniając wysokość składek, co na nie wpływa i gdzie trafiają pieniądze członków i członkiń.

Pierwsza część poradnika dotyczy struktury IARP i ilości oddziałów, natomiast kolejne poświęcone są finansom. Dowiadujemy się z nich między innymi, że wysokość składki ustala Zjazd Krajowy (najwyższa władza IARP). Składka ta pozwala na funkcjonowanie Samorządu, w tym wypełnianie ustawowych i statutowych obowiązków wobec członków i członkiń Izby i społeczeństwa.

co wpływa na wysokość składki?

W 2023 roku jej wysokość wynosi 98 zł, natomiast w 2024 roku zostanie podniesiona do 112 zł (decyzja o waloryzacji została podjęta w grudniu 2022 roku przez Krajową Rady IARP). Po co takie sumy? Między innymi na utrzymanie Okręgów IARP — każdy z szesnastu, niezależnie od ilości członków i członkiń, utrzymuje pełną strukturę organizacyjną, w którą wchodzą: Okręgowa Rada, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności. Aby struktury samorządowe na poziomie każdego okręgu mogły działać, potrzebne jest również biuro i jego pracownicy.

redystrybucja i odpis na KRIA, czyli gdzie trafiają dochody

Z poradnika MPOIA możemy także dowiedzieć się, czym jest redystrybucja, czyli mechanizm finansowania. Pozwala on na utrzymanie mniejszych liczebnie okręgów przez większe Okręgowe Izby Architektów (OIA). W przypadku MPOIA na redystrybucję składa się między innymi comiesięczny przelew 20% wszystkich dochodów dla innych okręgów. Następnie do MPOIA wraca na podstawie decyzji Krajowej Rady IARP od 5 do 8% tytułem redystrybucji.

W podobny sposób działa odpis na KIRA, czyli mechanizm finansowania Krajowej Rady Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Dla MPOIA jest to 30% wszystkich dochodów, jakie wpływają na jej konto od członków i członkiń — czynnych zawodowo architektów i architektek.

ankieta i zjazd sprawozdawczy

Przypominamy, że w marcu odbywają się zjazdy sprawozdawcze w każdej Okręgowej Izbie Architektów. Wiosenny Zjazd Sprawozdawczy MPOIA RP będzie miał miejsce w  najbliższą sobotę (25 marca br.) w budynku „Miastoprojekt” o godz. 10.00 w Krakowie. Na FB MPOIA zostanie udostępniony także link do transmisji online. Zanim to nastąpi, MPOIA przygotowała ankietę dotyczącą znajomości działania Samorządu Zawodowego. Zachęcamy do jej wypełnienia.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE