Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B

Ile wynosi składka członkowska IARP, co na nią wpływa i gdzie trafiają pieniądze?

22 marca '23

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP przygotowała poradnik dotyczący działalności Samorządu Zawodowego. Podzielony na kilka części, dostępny jest na Facebooku MPOIA, a jego celem rozpropagowanie informacji, zachęcenie do czynnego uczestnictwa w zjazdach oraz przekonanie, że każdy może mieć wpływ na działalność i kształt samorządów. Sporą część MPOIA poświęca finansom, ujawniając wysokość składek, co na nie wpływa i gdzie trafiają pieniądze członków i członkiń.

Pierwsza część poradnika dotyczy struktury IARP i ilości oddziałów, natomiast kolejne poświęcone są finansom. Dowiadujemy się z nich między innymi, że wysokość składki ustala Zjazd Krajowy (najwyższa władza IARP). Składka ta pozwala na funkcjonowanie Samorządu, w tym wypełnianie ustawowych i statutowych obowiązków wobec członków i członkiń Izby i społeczeństwa.

co wpływa na wysokość składki?

W 2023 roku jej wysokość wynosi 98 zł, natomiast w 2024 roku zostanie podniesiona do 112 zł (decyzja o waloryzacji została podjęta w grudniu 2022 roku przez Krajową Rady IARP). Po co takie sumy? Między innymi na utrzymanie Okręgów IARP — każdy z szesnastu, niezależnie od ilości członków i członkiń, utrzymuje pełną strukturę organizacyjną, w którą wchodzą: Okręgowa Rada, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności. Aby struktury samorządowe na poziomie każdego okręgu mogły działać, potrzebne jest również biuro i jego pracownicy.

redystrybucja i odpis na KRIA, czyli gdzie trafiają dochody

Z poradnika MPOIA możemy także dowiedzieć się, czym jest redystrybucja, czyli mechanizm finansowania. Pozwala on na utrzymanie mniejszych liczebnie okręgów przez większe Okręgowe Izby Architektów (OIA). W przypadku MPOIA na redystrybucję składa się między innymi comiesięczny przelew 20% wszystkich dochodów dla innych okręgów. Następnie do MPOIA wraca na podstawie decyzji Krajowej Rady IARP od 5 do 8% tytułem redystrybucji.

W podobny sposób działa odpis na KIRA, czyli mechanizm finansowania Krajowej Rady Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Dla MPOIA jest to 30% wszystkich dochodów, jakie wpływają na jej konto od członków i członkiń — czynnych zawodowo architektów i architektek.

ankieta i zjazd sprawozdawczy

Przypominamy, że w marcu odbywają się zjazdy sprawozdawcze w każdej Okręgowej Izbie Architektów. Wiosenny Zjazd Sprawozdawczy MPOIA RP będzie miał miejsce w  najbliższą sobotę (25 marca br.) w budynku „Miastoprojekt” o godz. 10.00 w Krakowie. Na FB MPOIA zostanie udostępniony także link do transmisji online. Zanim to nastąpi, MPOIA przygotowała ankietę dotyczącą znajomości działania Samorządu Zawodowego. Zachęcamy do jej wypełnienia.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE