PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Innowacyjna kostka i płyta oflisowana. Estetyczne i trwałe nawierzchnie z kamienia

03 grudnia '20

Nowoczesne nawierzchnie kamienne z kostki lub płyty oflisowanej


W ofercie firmy WRKB-GRANIT Sp. z o.o. pojawiły się nowości dedykowane nowoczesnym nawierzchniom drogowym. Są to dwa innowacyjne wyroby z kamienia: kostka oflisowanapłyta chodnikowa oflisowana.

Kostka oflisowana

Czym jest kostka oflisowana?

Jest wyrobem powstającym z ciętych płyt kamiennych zgodnie z wybranymi kierunkami podzielności i następnie poddanymi procesowi łupania. Kostka oflisowana w układanej powierzchni zachowuje się jak kostka surowa, ponieważ jej 5 płaszczyzn jest zgodne z naturalnym przełomem. Daje to gwarancję długotrwałej stabilności w ułożonym podłożu. Regularne kształty powierzchni nośnych kostki oflisowanej zapewniają wysokie walory estetyczne.

Kostka oflisowana ©
WRKB-GRANIT

Kostka oflisowana

© WRKB-GRANIT

Cechy i zalety nowoczesnej nawierzchni z kostki oflisowanej

Powierzchnie ułożone z kostki oflisowanej przenoszą obciążenia współczesnych szybkich i ciężkich pojazdów mechanicznych, a jej gładka i równa nawierzchnia gwarantuje bezpieczeństwo komunikacyjne. Ponadto dają komfort w poruszaniu się osobom na wózkach inwalidzkich i paniom w butach na wysokich obcasach. Nie wymaga stosowania betonowych podsypek oraz fug. Powierzchnia z kostki oflisowanej jest wodoprzepuszczalna, co ma ogromne znaczenie w użytkowaniu powierzchni. Kostka oflisowana jest nowoczesną technologią, która obniża koszty wytworzenia, stąd cena produktu jest około 25% niższa od kostki z płaszczyznami ciętymi.

Duża odporność na warunki atmosferyczne, w tym wysokie i niskie temperatury. Przy ujemnych temperaturach zamarzająca woda zwiększając swoją objętość w sposób destrukcyjny oddziałuje na substancje i materiały, z którymi ma kontakt. W Polsce przemarzalność gruntu sięga 80 cm. Należy się liczyć z tym, że w tej przestrzeni grunt będzie zwiększał swoją objętość i wszystkie nawierzchnie będą pracowały w rytm cyklu zamarzania i rozmarzania.

Każdy układ mechaniczny, który jest przesztywniony jest układem niestabilnym, narażonymi na zniszczenia, a takim układem jest nawierzchnia kamienna z fugami cementowymi. Twarda fuga cementowa jest w stanie zniszczyć sam materiał kamienny, którego wytrzymałość na ściskanie sięga 230 kg/cm3. Zastosowanie fug syntetycznych lub piaskowych powoduje zwiększoną przepuszczalność wody przez powierzchnię kamienną oraz niweluje naprężenia niszczące powierzchnie kamienną.

Płyta oflisowana

Trwałości i jakości nawierzchni poprawia również zastosowanie kamiennych płyt oflisowanych. Technologia produkcji płyt oflisowanych wymaga bezwzględnego przestrzegania kierunków podzielności, przez co jej wytrzymałość na zginanie jest największa dla danego surowca blocznego. Ponadto, 5 płaszczyzn surowych w płycie oflisowanej zapewnia maksymalny współczynnik tarcia w podłożu, na którym będzie montowana.

Płyty chodnikowe oflisowane
© WRKB-GRANIT

Płyty chodnikowe oflisowane

© WRKB-GRANIT

Nawierzchnia z płyt oflisowanych nie wymaga stosowania podłoża betonowego, wręcz podłoże piaskowe jest najlepszym rozwiązaniem. Zmniejsza się w ten sposób koszty wykonania powierzchni i zapewnia lepsze odprowadzanie wód deszczowych do gruntu. Płyta oflisowana zainstalowana na piaskowym podłożu osadza się jak ząb w dziąśle dając stabilność i trwałość nawierzchni.

 

Więcej informacji na stronie firmy WRKB-GRANIT Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE