Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Kolejne podejście do budowy osiedla na Mordorze

14 lipca '21

Echo Investment nie ustaje w wysiłkach o zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego na warszawskim Służewcu. Odrzucony niedawno wniosek w trybie tzw. ustawy lex deweloper przeszedł niewielką aktualizację, która ma pomóc w przekonaniu miejskich radnych. Osią sporu jest wielkość planowanej szkoły.

mieszkania na Mordorze

Szkoła Nowa wizualizacja

Stara i nowa wersja projektu szkoły

fot. WWAA / Urząd Miasta St. Warszawy

W ramach zgłoszonej w marcu inwestycji Echo planuje osiedle między ulicami: Domaniewską, Wołoską i Postępu, na terenie tzw. Mordoru. W dzielnicy zdominowanej przez biura i pozostałości zakładów przemysłowych inwestor chce wznieść kompleks mieszkaniowy uzupełniony o szkołę oraz park. Szkoła powstałaby przy ul. Konstruktorskiej, a park wzdłuż ul. Wołoskiej. Publiczne tereny zieleni urządzonej są też planowane przy ul. Suwak. Głównym elementem zgłoszonej w trybie specustawy mieszkaniowej inwestycji jest duże osiedle na 2500-2750 mieszkańców. Za projekt kompleksu odpowiada biuro BBGK, koncepcję szkoły przygotowała z kolei pracownia WWAA.

pół szkoły

Szkoła Nowy projekt

Stara i nowa wersja projektu szkoły

fot. WWAA / Urząd Miasta St. Warszaw

W pierwszej połowie czerwca projekt został poddany głosowaniu. Ku zaskoczeniu przedstawicieli ratusza i inwestora miejscy radni odrzucili wniosek. Głównym argumentem był rozmiar szkoły, którą inwestor musi zrealizować, aby uzyskać zgodę na budowę osiedla. Budynek, jaki zaproponował inwestor, mógłby pomieścić 270 uczniów. W tej konfiguracji obiekt nie byłby w stanie pomieścić wszystkich ośmiu klas szkoły podstawowej. Uczniowie byliby zmuszeni do zmiany szkoły po trzech latach, a zatrudnieni tam nauczyciele najprawdopodobniej nie byliby w stanie wypracować pełnego etatu.

ograniczone zaufanie

Osiedle na Mordorze

fot. BBGK / Urząd Miasta St. Warszawy

W odpowiedzi na te zarzuty inwestor zadeklarował co prawda, że zbuduje większą szkołę, ale w kosztach jej budowy miałoby partycypować miasto. Na ten cel nie ma jednak zabezpieczonych środków w budżecie dzielnicy ani planach inwestycyjnych. Uchwała, która została poddana pod głosowanie, również nie zawierała informacji o planowanym powiększeniu szkoły. Ten fakt przeważył o odmowie radnych. Uchwała musiała być bowiem zgodna ze złożonym wcześniej przez dewelopera wnioskiem, nawet pomimo późniejszych ustaleń z miastem przypieczętowanych umową notarialną.

upór inwestora

Plan osiedla

fot. BBGK / Urząd Miasta St. Warszaw

Krótko po głosowaniu przedstawiciele inwestora nie kryli irytacji, twierdząc że miejscy radni przekreślili możliwość inwestycji w miejską infrastrukturę przez Echo Investment. Tymczasem 5 lipca wpłynął zmodyfikowany wniosek dotyczący budowy tego samego osiedla, ale z zawartymi informacjami dotyczącymi etapowania budowy szkoły i udziału miasta w tym przedsięwzięciu. Uwagi do zmodyfikowanego wniosku można zgłaszać do 3.08.2021 r.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE