Oglądnij retransmisje LIVE z wiosennej edycji Festiwalu Otwartych Pracowni Architektonicznych 2024
Oglądnij LIVE-wideo z pracowni biorących udział w wiosennej edycji Festiwalu Otwartych Pracowni Architektonicznych 2024 YouTube A&B Facebook A&B Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych - wiosna 2024
 
timer
 
timer
 
timer
timer
WEŹ UDZIAŁ LIVE
DZISIAJ o 13.00
TRWA LIVE!
AFTERPARTY!
expand
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konferencja Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD

06 grudnia '21

25 listopada br. w Kraśniku odbyła się jubileuszowa konferencja Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD podsumowująca 20 lat działalności organizacji. Patronat Honorowy nad wydarzeniem pełnili Marszałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz Miasta Kraśnik oraz Wójt Gminy Kraśnik. Wydarzenie zostało wsparte także przez liczne grono producentów ceramicznych materiałów budowanych, w tym przez tak znane firmy, jak LEIER Polska S.A. oraz ZCB Owczary.

Konferencja zgromadziła ponad sześćdziesięciu uczestników reprezentujących zarówno branżę producentów ceramicznych materiałów budowlanych, jak i przedstawicieli uczelni technicznych oraz reprezentantów organizacji branżowych. W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Białostockiej. Obecni byli także reprezentanci między innymi Lubelskiej oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

prelegenciprelegenciprelegenci

prelegenci

© archiwum organizatorów

Na konferencji zaprezentowane zostały bardzo ciekawe i wszechstronne prelekcje. Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski (PWSZ Tarnów, AGH Kraków) zaprezentował interesujące zagadnienie dotyczące czerwonych iłów triasowych wyróżniających się na tle surowców ilastych. Inż. Ryszard Belak (CERBUD) przedstawił w interesujący sposób liczącą 850 lat historię ceramiki czerwonej na ziemiach polskich. Pan Wojciech Owczarzak (OSBN) zaprezentował zyskujące coraz większe zainteresowanie zagadnienie budownictwa z glin naturalnych niewypalonych. Pan Piotr Lasota reprezentujący Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie przedstawił ciekawy i mający historyczny aspekt temat dotyczący świata lubelskich cegielni od XIX wieku do czasów współczesnych, zaś Panowie Tomasz Rowiński (CERBUD) i Artur Stawski (ZCB Jarosty) w krótkiej prezentacji zasygnalizowali najważniejsze wyzwania i zagrożenia stojące przed branżą małych producentów ceramiki budowlanej.

Konferencja była również okazją do podsumowania dwóch dekad działalności Zrzeszenia CERBUD. Przedstawiono najważniejsze osiągniecia organizacji w ciągu minionych 20 lat, uhonorowano zasłużone dla Zrzeszenia oraz dla branży ceramicznej osoby. Zaprezentowano piękno i wszechstronność tradycyjnej ceramiki budowanej. W tej części konferencji gratulacje i życzenia dalszych sukcesów organizatorom konferencji złożyli osobiście między innymi Pan Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Pan Marszałek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Starosta Powiatu Kraśnickiego Pan Andrzej Rolla, Zastępca Burmistrza Miasta Kraśnik Pan Piotr Janczarek oraz Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski. Konferencję zakończył występ artystyczny młodej, zdolnej piosenkarki Kingi Wołoszyn oraz uroczysty bankiet dla uczestników konferencji.

podczas konferencji uhonorowano osoby zasłużone dla Zrzeszenia oraz dla branży ceramicznejpodczas konferencji uhonorowano osoby zasłużone dla Zrzeszenia oraz dla branży ceramicznejpodczas konferencji uhonorowano osoby zasłużone dla Zrzeszenia oraz dla branży ceramicznej

podczas konferencji uhonorowano osoby zasłużone dla Zrzeszenia oraz dla branży ceramicznej

© archiwum organizatorów

Organizacja, przebieg konferencji oraz jej merytoryczna zawartość została oceniona bardzo wysoko przez jej uczestników. Podkreślano, iż tematyka konferencji pozwoliła wielu uczestnikom poznać lub „odświeżyć” sobie dawno zapominane zagadnienia oraz co ważne poznać Zrzeszenie CERBUD, jako sprawny podmiot i partnera do współpracy na przyszłość.

Należy dodać, że Zrzeszenie CERBUD to ogólnopolska organizacja, która od dwóch dekad zrzesza małych producentów tradycyjnej ceramiki budowanej, doba o ich sprawy, a także propaguje naturalne, piękne i zdrowe wyroby, jakimi są naturalne wyroby ceramiczne, w tym głównie nieco zapomniane cegły ceramiczne.

Z przyjemnością dodajemy, że Architektura & Biznes sprawowała nad konferencją Zrzeszenia CERBUD patronat medialny.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE