Ogólnopolski

termin składania prac

29.02.2024

Konkurs fotograficzny „(Nie)zapomniane zabytki”

organizator: Stowarzyszenie „Wspólnota ARCHE”, ARCHE SA | inwestor: ARCHE SA

Stowarzyszenie „Wspólnota ARCHE” organizuje 2. edycję konkursu fotograficznego „(Nie)zapomniane zabytki”, którego celem jest ukazanie zapomnianych miejsc i przeprowadzenie ich dokumentacji fotograficznej oraz nagłośnienie problemu rewitalizacji zabytków.

„Miejsca, w których kończy się historia… Budynki, w których kończą się pewne losy… Warto zachować je, nie tylko w pamięci. Przecież tak wiele miejsc może przestać istnieć. Chrońmy je w sposób, jaki tylko potrafimy, gdyż to przestrzenie kształtują naszą tożsamość regionalną, społeczną i kulturową. Są częścią naszej historii” — czytamy na stronie konkursu.

cel

Konkurs „(Nie)zapomniane zabytki” powstał z myślą o dotarciu do zapomnianych miejsc i przeprowadzeniu ich dokumentacji fotograficznej oraz nagłośnienia problemu rewitalizacji zabytków.

Celem konkursu jest dokumentacja miejsc zabytkowych i zachowanie ich stanu faktycznego na fotografii, a także zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań, eksplorowania zagrożonych całkowitą degradacją przestrzeni oraz zachowania obecnej materii tychże miejsc.

Konkurs stanowi także pretekst do zwrócenia uwagi na problem rewitalizacji zabytków. Należy wskazać, że z każdym tego typu miejscem wiążą się historie ludzi, kształtowanie pokoleń i poczucia tożsamości. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zachowanie pamięci o danym miejscu oraz zainteresowanie regionami i miastami Polski.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnych pasji, kreatywnych, utalentowanych osób związanych z fotografią. Dla tych, dla których fotografia jest sposobem na ukazanie przemijającego czasu, otaczającego nas świata, wyrażenia własnych odczuć i emocji, wyłącznie własnym spojrzeniem przy pomocy aparatu.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów, których fascynuje opowieść o przeszłości zamknięta w zabytkach.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć obiektu lub obiektów zabytkowych, które są zaniedbane, w trakcie rozpadu, nikogo nie interesują. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia z dołączonymi zdjęciami zgłoszonymi do konkursu oraz odręcznie podpisanymi załącznikami: oświadczeniem, oraz umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres wspolnota@arche.pl. Fotografie przesłane droga elektroniczną winny być zapisane w formacie JPG, rozmiar w krótszym boku nie mniejszym niż 3000 px. Łączna waga plików nie powinna przekraczać 10 MB oraz jako odbitki fotograficzne w formacie 13×18 cm na adres: Stowarzyszenie Wspólnota Arche, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, z dopiskiem konkurs (Nie)zapomniane zabytki wraz z wymaganymi dokumentami.

nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest voucher na pięciodniowy pobyt w wybranym Arche Hotelu z możliwością organizacji sesji zdjęciowej, podczas której fotografem będzie zwycięzca konkursu.

Zgłoszone prace zostaną także zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Cukrowni Żnin przy ulicy Janickiego 1 w Żninie oraz na stronie internetowej i FB organizatora.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. Przy ocenie prac nadesłanych na Konkurs będą uwzględnione: wartości artystyczne, poziom estetyczny, oryginalność i pomysłowość.

kalendarium

  • termin składania prac — do 29 lutego 2024 roku, wymagane w wersji elektronicznej oraz papierowej,
  • rozstrzygnięcie konkursu — do 29 marca 2024 roku,
  • oficjalne ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa — 18 kwietnia 2024 roku na terenie Cukrowni Żnin podczas Forum Rewitalizacji.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

Przeczytajcie także wywiad z Władysławem Grochowskim, prezesem grupy ARCHE, oraz zobaczcie przykład zapomnianego zabytku, który może zyskać nowe życie — projekt Marcina Dryjera dotyczący Ośrodka Wypoczynkowego „Lucień”.

warunki

https://wspolnota.arche.pl/Aktualnosci/II-edycja-Konkursu-Fotograficznego-Niezapomniane-zabytki,982

regulamin

https://arche.pl/file/File_65799f07cbd56.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE