Katowice

termin składania prac

17.03.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”

organizator: Katowickie Inwestycje | inwestor: Miasto Katowice, Katowickie Inwestycje

Rozpoczyna się kolejny konkurs związany z projektem „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”. Konkurs jest konkursem ograniczonym jednoetapowym, realizacyjnym

Cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego o wyróżniających się walorach przestrzennych architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych. Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Janów Nikiszowiec, obejmuje tereny dawnej kopalni KWK „Wieczorek” przy szybie Pułaski, przy ulicy Szopienickiej, położony na południowy-wschód od istniejącej zabudowy zabytkowej. Konkurs jest kolejnym etapem obejmującym rewitalizacje i adaptacje pod nowe funkcje istniejącej zabudowy Katowic — wyniki poprzedniego konkursu publikowaliśmy na naszym portalu.

Warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym jednoetapowym, realizacyjnym w którym oprócz nagrody pieniężnej jest zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Prace konkursowe będą oceniane według kryteriów zamieszczonych w regulaminie. Oceniana będzie relacja do kontekstu przestrzennego, jakości rozwiązań funkcjonalnych, jakości przyjętych rozwiązań materiałowych czy estetyka przyjętych rozwiązań. Istotne będzie również uwzględnienie rozwiązań proekologicznych czy walory eksploatacyjne.

Nagrody

Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie wynosi 200 tys. zł brutto

 • I Nagroda — 100 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 • II Nagroda — 75 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 25 tys. zł brutto.

Kalendarium

 • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu i udzielenie odpowiedzi zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania — 13.03.2023,
 • Udzielanie odpowiedzi przez zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania — 14.03.2023,
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie — 17.03.2023 do godz. 15:30,
 • Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu na podstawie podmiotowych środków dowodowych — 18.04.2023,
 • Zawiadomienie uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia pracy konkursowej — 27.04.2023,
 • Termin złożenia prac konkursowych — 27.06.2023 do godziny 12:30,
 • Zatwierdzenie werdyktu Sądu Konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu przez Zamawiającego — 09.08.2023,
 • Termin wystawy po konkursowej — od 09.08.2023 przez trzy tygodnie,
 • Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usług — 13.10.2023.

Sąd konkursowy

 • Stanisław Podkański,
 • Piotr Fischer,
 • Andrzej Grzybowski,
 • Michał Jędrzejek,
 • Aleksandra Tomkiewicz,
 • Bolesław Błachuta,
 • Małgorzata Mondraszek.

Sekretarzami konkursu są:

 • Ewelina Szczepanowska
 • Sandra Nieszporek
 • Karolina Burdzy
 • Renata Florczyk

 

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, wszystkie załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie organizatora.

warunki

https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/pn/kisakatowice/demand/notice/public/85899/details

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE