Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla budynków po kopalni KWK Wieczorek w Katowicach

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2022

organizator

Miasto Katowice

lokalizacja

Katowice

opis

14 lutego 2022 roku zaprezentowano wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek. Nowa funkcja ma mieć charakter GamingowoTechnologiczny. Organizatorem konkursu było miasto Katowice.

Konkurs zakładał stworzenie HUB–u Gamingowo–Technologicznego mieszczącego się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. W ramach kompleksu miała się znaleźć laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, sale konferencyjne, przestrzeń coworkingowa i powierzchnia biurowa pod wynajem.

W konkursie na opracowanie koncepcji w wyznaczonym terminie złożono pięć prac konkursowych, które zostały ocenione zgodnie z regulaminem konkursu. Dwie prace nie spełniały warunków i nie zostały dopuszczone do oceny. Prace, przez cały czas trwania oceny przez sąd konkursowy pozostawały dla niego anonimowe, jednak ich zakres i czytelność były wystarczające dla właściwej oceny zgodnie z kryteriami i wytycznymi Regulaminu konkursu.

Oceny dokonał sąd konkursowy w składzie:

  • Stanisław Podkański – architekt miejski, przewodniczący komisji,
  • Piotr Fischer – architekt, członek SARP,
  • Andrzej Grzybowski – architekt, członek SARP,
  • Michał Jędrzejek – architekt, członek SARP,
  • Aleksandra Tomkiewicz – architektka, członek SARP,
  • Bolesław Błachuta – architekt, członek SARP,
  • Małgorzata Domagalska – architektka, członek SARP.

Decyzją jury przyznano trzy nagrody główne.

I nagrodę otrzymała pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.

II nagrodę otrzymała pracownia WXCA.

III nagrodę otrzymała pracownia Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe

I Nagroda

AMC – Andrzej M. Chołdzyński

II nagroda

WXCA

III nagroda

Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE