Międzynarodowy

termin składania prac

10.11.2023

Konkurs „New European Bauhaus Prizes 2024”

organizator: Komisja Europejska

Trwa 4. edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego New European Bauhaus Prizes organizowanego przez Komisję Europejską. W tym roku po raz pierwszy będą przyjmowane zgłoszenia z Ukrainy. Nagrody „Szczególne uznanie starań Ukrainy na rzecz odbudowy i naprawy” zostaną przyznane projektom i koncepcjom przyczyniającym się do odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy zgodnie z wartościami Nowego Europejskiego Bauhausu.
Nowy Europejski Bauhaus to międzynarodowa inicjatywa przewodniczącej Komisji Europejskiej — Ursuli von der Leyen, która łączy zrównoważony rozwój z estetyką, stylem i jakością życia włączając potrzeby różnych grup społecznych. Jej celem jest pokonanie globalnych wyzwań poprzez działania na poziomie lokalnym. Inicjatywę stworzono, aby zachęcić wszystkich Europejczyków do myślenia o zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości, pięknej dla oka, umysłu i duszy, oraz do podjęcia działań w celu urzeczywistnienia tej wizji.

cel

W ramach inicjatywy już po raz czwarty organizowany jest międzynarodowy konkurs, w którym poszukiwane są projekty odzwierciedlające wartości Nowego Europejskiego Bauhausu — zrównoważoność, estetykęwłączenie społeczne — będące inspiracją dla całego ruchu. W tym roku po raz pierwszy będą przyjmowane zgłoszenia z Ukrainy. Nagrody „Szczególne uznanie starań Ukrainy na rzecz odbudowy i naprawy” zostaną przyznane projektom i koncepcjom przyczyniającym się do odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy zgodnie z wartościami Nowego Europejskiego Bauhausu. Nowością jest również zwrócenie uwagi na projekty z regionów Unii Europejskiej stojących w obliczu kwestii społeczno-gospodarczych lub wyzwań związanych z transformacją cyfrową i ekologiczną.

warunki

W 2024 roku nagrody zostaną przyznane dla 20 zrealizowane projekty oraz koncepcje opracowane przez młodych twórców w czterech kategoriach:
 • Powrót do natury (inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i włączenia społecznego, które zbliżają ludzi i społeczności do natury, przyczyniają się do regeneracji naturalnych ekosystemów i zapobiegania utraty bioróżnorodności lub stanowią bodziec do przemyślenia swojego związku z naturą z perspektywy stawiającej w centrum życie, a nie człowieka),
 • Odzyskanie poczucia przynależności (inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i włączenia społecznego, które celebrują różnorodność i przynoszą poczucie przynależności, nadają charakter i znaczenie miejscom, społecznościom lub towarom),
 • Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują (inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i włączenia społecznego, których celem jest zaspokojenie potrzeb terytoriów, społeczności i jednostek wymagających pilnej uwagi ze względu na szczególne aspekty gospodarcze, społeczne lub fizyczne),
 • Potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu (inspirujące przykłady projektów nawiązujących do estetyki, zrównoważoności i włączenia społecznego, przyczyniających się do transformacji ekosystemów przemysłowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk na zasadzie obiegu zamkniętego z uwzględnieniem odpowiednich aspektów społecznych).


W każdej z kategorii kandydaci i kandydatki mogą wybrać jedną z dwóch równoległych konkurencji:

 • Konkurencja A: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” — ukierunkowana na już opracowane i ukończone projekty, w których uzyskano wyraźne, pozytywne rezultaty,
 • Konkurencja B: „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” — poświęcona koncepcjom zgłoszonym przez utalentowanych młodych twórców i twórczynie w wieku do 30 lat. Zgłaszane koncepcje mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju, począwszy od pomysłu wraz z konkretnym planem po etap prototypu.
W konkursie zostanie wyłonionych w sumie 20 zwycięzców (pierwsze miejsca) i laureatów drugiego miejsca.
Finaliści zostaną wybrani poprzez głosowanie jury ekspertów i w głosowaniu publicznym online.

nagrody

W każdej kategorii i konkurencji jury składające się z ekspertów wyłoni po jednym zwycięzcy (w sumie 20 zwycięzców) i laureatów drugiej nagrody. Wręczenie nagród laureatom konkursu Nowego Europejskiego Bauhausu odbędzie się na oficjalnej ceremonii zorganizowanej przez Komisję Europejską.
 
Zwycięzcy w każdej kategorii i każdej konkurencji otrzymają nagrodę pieniężną:
 • „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” 30 tys. euro,
 • „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu”, druga nagroda 20 tys. euro,
 • „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” — 15 tys. euro,
 • „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”, druga nagroda — 10 tys. euro,
 • „Szczególne uznanie starań Ukrainy na rzecz odbudowy i naprawy” — 30 tys. euro,
 • „Szczególne uznanie starań Ukrainy na rzecz odbudowy i naprawy”, druga nagroda — 15 tys. euro.

Oprócz nagrody pieniężnej każdy laureat otrzyma również pakiet promocyjny zapewniany przez Komisję (np. działania promocyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych i stron internetowych Komisji, stworzenie krótkiego nagrania wideo i wsparcie w promowaniu projektów).

kalendarium

 • termin składania wniosków — do 10 listopada 2023 roku, do godziny 19.00 czasu środkowoeuropejskiego,
 • kwalifikacja — listopad-grudzień 2023 roku,
 • ocena jakościowa — styczeń-luty 2024 roku,
 • głosowanie publiczności — marzec 2024 roku,
 • ocena jury — luty-marzec 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród — podczas New European Bauhaus Festival, w Brukseli w dniach 17-21 kwietnia 2024 r.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie New European Bauhaus.

warunki

https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/

regulamin

https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/about

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE